NEXTER
NEXTER

"ההסתה בפייסבוק משלהבת יצרים וגורמת לרציחות"

ארגון "שורת הדין" מארגן תביעה של אלפי ישראלים כדי להפסיק את ההסתה שמעלים לפייסבוק גולשים אחרים. האם ביכולתה של הרשת החברתית להתמודד עם שטף התכנים המסיתים? פייסבוק: אין מקום אצלנו לאלימות, הגולשים מוזמנים לדווח

הבוקר של קשת | הבוקר של קשת | פורסם 18/10/15 12:31