לירן שבתאי

לירן שבתאי

כתב תוכנית חיסכון

12 5 4 3 2 1