הממשלה הגישה הבוקר (שישי) את תגובתה לעתירות נגד חוק ביטול עילת הסבירות, לקראת הדיון בבג"ץ ביום שלישי הקרוב. במסמך בן 90 העמודים טענה הממשלה כי על בית המשפט להימנע מהתערבות בחוקי יסוד ואף הזהירה כי פעולה זו "עלולה להביא להיפוך סדרי שלטון". לקריאת התגובה המלאה

"ממשלת ישראל סבורה שאין בכוחו של בית המשפט הנכבד לשים עצמו עליון על הריבון בישראל ולנכס לעצמו סמכות ביקורת על חוקי היסוד, שהם קודקודה של הפירמידה הנורמטיבית במערכת המשפט הישראלית", נכתב בתגובה שנחתמה בידי עו"ד אילן בומבך, שמייצג את הממשלה בדיון. "אין לבית המשפט סמכות לנכס לעצמו סמכות ביקורת על חוקי יסוד".

על האפשרות שבג"ץ יתערב בחוקי יסוד נטען: "קבלת הרעיון שבית המשפט יוכל להעביר תחת שבט ביקורתו את חוקי היסוד משמעה היפוך סדרי השלטון הבסיסיים במדינת ישראל, והעמדת מוסד שלטוני אחד מעל החוק ומעלה הריבון. משמעותה כי אזרחי ישראל אינם ריבוניים ואינם בני חורין עוד לקבוע את גורלם ולעצב את עקרונות-העל של משטרתם, את חוקי המשחק המשטריים, את מגילת הזכויות שלהם ואת זהותה של המדינה".

"במילים אחרות, בית המשפט לא יהיה כפוף עוד לרצונו של העם ביחס לגבולות סמכותו, אלא יהיה מעתה כפוף מעשית אך ורק לרצונו שלו. המחשבה שבית המשפט יכול לשלול מהעם את היכולת לבצע שינוי נורמטיבי ביחסי הרשויות - בלתי נסבלת ברמה הדמוקרטית", הבהיר עו"ד בומבך. "תהיה זו פגיעה שורשית ועמוקה בעקרונות הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה - עקרון ריבונות העם, עקרון שלטון החוק ועקרון הפרדת הרשויות".

בית המשפט העליון בהרכב מלא (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)
בהרכב מלא ידון בית המשפט בעתירות, ארכיון | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

תגובת הכנסת לקראת הדיון

במקביל, גם הייעוץ המשפטי של הכנסת הגיש הבוקר את תגובתו לעתירה. נוכח תפקידו - הביע היועץ, שלא במפתיע, התנגדות להתערבות של בג"ץ בחוק. עם זאת, התייחס גם ל"מורכבות" שעולה ממנו.

"חוק היסוד המתקן כפי שהתקבל מייצר הסדר שמעורר שאלות שונות ומורכבות רבה. הייעוץ המשפטי לכנסת סבור גם עתה שמוטב היה שהוועדה תאמץ נוסח הכולל פתרונות לחלק מהמורכבויות", הבהירה הכנסתה בתשובתה לעתירה. "יחד עם זאת, אין פירוש הדבר כי חוק היסוד המתקן כפי שהתקבל הוא בלתי-חוקתי".

בהמשך הדגיש הייעוץ המשפטי לכנסת כי הוא "סבור שניתן היה לנקוט בהליך חקיקה מיטבי יותר מזה שנהג בפועל, אך הפגמים שנפלו בהליך החקיקה אינם מצדיקים התערבות שיפוטית". לטענתו, "מדינה שנהוג בה יישום מצומצם של עילת הסבירות נותרת דמוקרטית גם אם בתי המשפט החליטו להרחיב את השימוש בה, ובאותו אופן – שלילת הביקורת השיפוטית על החלטות הממשלה ושריה באמצעות עילת הסבירות אינה פוגעת בליבת זהותה הדמוקרטית של המדינה".

השבוע סורבה בקשת הממשלה לדחיית הדיון, בפעם השנייה. "בהינתן ההרכב המורחב שנקבע ונוכח אילוצי היומן לא ניתן להיעתר לבקשה", נכתב בהחלטת השופטים האחרונה. שתי הבקשות שנדחו הוגשו בטענה לאילוצי זמנים. הדיון יתקיים ביום שלישי בהרכב מלא של כל 15 שופטי בית המשפט העליון.