בג"ץ ידון בזמן הקרוב בעתירה שקוראת, בין היתר, לפסול את נתניהו מכהונתו כראש ממשלה בגלל הפרה של הסדר ניגוד העניינים שלו. על העתירה חתומים 39 בכירים בתחומים שונים ובהם דן חלוץ, והגישה אותה עורכת הדין דפנה הולץ לכנר בשם ארגון "מבצר הדמוקרטיה". בהחלטת בג"ץ היום (חמישי) נכתב כי "העתירה תועבר לדיון בפני הרכב בהקדם". לעתירה המלאה ולהחלטת בג"ץ.

במסגרת העתירה נטען בין השאר כי "נתניהו הפר את האיסורים וההגבלות שחלים עליו כראש ממשלה", וכי הוא "פועל בניגוד עניינים בביצוע תפקיד רה"מ". בנוסף, נאמר כי נתניהו "הצהיר במפורש ובפומבי שבכוונתו להמשיך ולפעול בתוך הפרת האיסורים וההגבלות שחלים עליו בתפקיד ראש ממשלה".

בצל היותו של רה"מ מנוע על פי דין מלעסוק בנושאים מסוימים, ובחירתו לעסוק בשל "המשבר הכבד שפקד את מדינת ישראל", לפי הנטען בעתירה, "ההחלטה של רה"מ נתניהו נגועה בחוסר סבירות קיצוני ולפיכך דינה בטלות". מכאן, פנו העותרים לבג"ץ להורות לנתניהו להתפטר מתפקיד ראש ממשלה, "בהתאם להוראת סעיף 22 לחוק-יסוד: הממשלה". 

עוה"ד דפנה הולץ לכנר שהגישה את העתירה בשם חברים ב"מבצר הדמוקרטיה", מסרה: "אנו מביעים סיפוק רב מן העובדה שבית המשפט העליון מצא לנכון לדון בשאלה כבדת המשקל אם לנוכח ההפרות החמורות שמבצע נתניהו בכך שאינו מקיים את האיסורים שהוטלו עליו, בשל ניגוד העניינים החמור והעוצמתי שבו הוא מצוי כנאשם בעבירות חמורות שיש עימן קלון, נדרש להורות על פסילת כהונתו בתפקיד ראש ממשלה. אנו סבורים כי זו התוצאה המתחייבת, שכן, אחרת אין כל משמעות לאיסור הימצאותו של נבחר ציבור בניגוד עניינים בתפקידו".

נציין כי בעבר עתירות דומות שהוגשו נגד רה"מ בנימין נתניהו ודרשו את פיטוריו, נדחו על הסף. בהחלטה של בית המשפט שניתנה בחודש מרץ למשל, נכתב כי אחת העתירות שביקשה לפסול את נתניהו מלכהן כרה"מ בשל חריגה מניגוד העניינים שעליו חתם, הייתה "צו הצהרתי מרחיק לכת לכל הדעות". בנוסף, חויבו העותרים אז בהוצאות על סך 5,000 שקלים.