בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, פנה במכתבי התראה לפני תביעה לאזרחים שפרסמו שמועות ברשתות החברתיות על נסיבות היעדרותו מהארץ בתקופה האחרונה - כך נודע היום (רביעי) ל-N12. במכתבי ההתראה נטען כי מדובר בלשון הרע וב"רף חדש ובזוי".

עורך דינו של יאיר נתניהו, אוריאל חור ניזרי, כתב במכתבי ההתראה כי הפרסומים על אודות היעדרותו מישראל הם "דבר שקר". עוד הוא ציין כי מדובר ב"דברים קשים וחמורים העולים לכדי לשון הרע מהרף הגבוה הקיים ואולי אף ברף חדש ובזוי".

לטענת עורך דינו של נתניהו הבן, הפרסומים נעשו "בזדון ובכוונה לפגוע ובחוסר תום לב, במה שניכר כניסיון להשיג רווח אישי על גבו". עוד נאמר כי אחד הפרסומים מהווה "הסתה חמורה ופרועה". במכתבי ההתראה, יאיר נתניהו דורש פיצויים וכן התנצלות על הפרסומים. אם לא, הוא מאיים להגיש תביעות בסכומים גבוהים.

עו''ד חגי אפרתי, שמייצג את אחד מן האזרחים שקיבלו את מכתבי ההתראה, מסר בתגובה: "מרשי קיבל היום לידיו מכתב דרישה מאת בא כוחו של בנו של ראש הממשלה, שאותו רואה מרשי כלא יותר מניסיון לסתום את פיו, להלך עליו אימים ולמנוע דיון ציבורי בעניינו של אדם שלפי פרסומים רבים מהלכים רבים לו בענייניה הרגישים ביותר של המדינה, בשל היותו קרוב כל כך לאוזנו של אביו, ראש הממשלה".

"נזכיר שמדובר באדם שכבר נקבעו בעניינו, במסגרת פס"ד, קביעות חמורות ביותר באשר לאופיו ולאופן התנהגותו, כך שעצם טענתו להגנה על 'שמו הטוב' הינה עניין הצריך עיון. עוד נזכיר שמדובר לא רק בתובע סדרתי (וגם נתבע סדרתי), אלא גם במפסיד סדרתי, אשר חויב בדין בסכומי עתק בהליכים השונים שניהל ושנוהלו נגדו. כך או כך, תשובת מרשי למכתב תמסר ישירות לבא-כוחו וככל שיבחר מרשו להגיש תביעה כנגד מרשי, יאבק מרשי בחירוף נפש על חשיפת האמת המלאה בעניינו של הנ"ל, בין כותלי בית המשפט, כמתחייב".