לקראת הדיון המכריע שייערך בבג"ץ ביום חמישי בעתירה נגד מינוי אריה דרעי לשר, היועמ"שית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה היום (שלישי) כי לא תוכל להגן על המינוי בשל הרשעתו של דרעי בפלילים. העתירה שהוגשה נגד המינוי תידון כאמור מוחרתיים בהרכב מורחב של 11 שופטי בית המשפט העליון, ובאופן חריג רה"מ בנימין נתניהו יוכל למנות עורך דין שייצגו בדיון.

בעתירה נטען כי המינוי של דרעי לשר נגוע בחוסר סבירות קיצוני, וכי דרעי אינו כשיר לכהן כשר בשל הרשעותיו החוזרות. בין היתר טענו העותרים כי בית המשפט הוטעה לחשוב במסגרת הסדר הטיעון בעניינו, שדרעי לא מתכוון לשוב לחיים הפוליטיים.

ראש הממשלה מצדו טען שיש לאפשר את מינוי דרעי לשר שכן מדובר ב"נסיבות חסרות תקדים". בדבריו נרשם: "השיקול המרכזי שצריך להנחות את ראש הממשלה הוא השבת היציבות השלטונית, ובנסיבות העניין אין כל דרך להביא ליציבות שלטונית ללא מינויו של מנהיג סיעת ש"ס הרב דרעי כשר".

נתניהו התייחס גם לרצון הבוחרים כסיבה התומכת באישור מינויו לשר: "סיעת ש"ס היא הסיעה השנייה בגודלה בקואליציה. למעלה מ-2.3 מיליון בוחרים תמכו במפלגות הקואליציה כגוש אחד. התעלמות מהרצון הברור של הבוחרים האמורים תהווה התנהגות בלתי סבירה בעליל. האם יעלה על הדעת שסבירות בעיני העותרים או גורמים אחרים, מכובדים ככל שיהיו, תוכל לבוא במקום מה שנראה סביר בענייני למעלה מ-2.3 מיליון בוחרים ובעיני למעלה מחצי העם?!"

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אופק התייחסה לדיון סביב "חוק דרעי" ואמרה כי יש לדחות את העתירות בעניין: "אין לבית המשפט הנכבד מקור סמכות להפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. בחינה מהותית של הסוגיה מעלה שהכנסת לא עשתה 'שימוש לרעה' בסמכותה המכוננת. העובדה שמקרה פרטי היווה תמריץ לחקיקה אינה הופכת חוק כללי לחוק 'פרסונלי'".

מכתב היועמ"שית לבג"ץ

זו לא הפעם הראשונה שבה שופטי בג"ץ נדרשים לדון בעתירות נגד מינוי דרעי לשר. עם הגשת כתב האישום הראשון נגדו בגין שוחד, שופטי בג"ץ קבעו שהחלטת רה"מ לשעבר יצחק רבין ז"ל שלא לפטר אותו מתפקיד השר לוקה בחוסר סבירות, ודרעי אז נאלץ לסיים את תפקידו.

בהמשך, לאחר שדרעי ריצה מאסר, כשתקופת הקלון הסתיימה וכשהוא חזר לחיים הפוליטיים - הוגשו עתירות נוספות נגד מינויו לשר, ובג"ץ דחה אותן. עם זאת, יש הסבורים כי הפעם המצב השתנה וכי הרשעתו האחרונה של דרעי צריכה להטות את הכף.

על אף ההודעה כי לא תוכל להגן בבג"ץ על מינוי דרעי לשר, היועמ"שית בהרב מיארה הודיעה כי היא מתכוונת להתייחס בהמשך גם לטענות הנוגעות לסוגיית סבירות המינוי של דרעי שהועלתה בעתירות. היועמ"שית צפויה למסור את הודעתה בנושא זה מחר, וההערכה היא שהיא תתנגד לנושא הסבירות שבעתירות.