לפני כשבועיים אישרה הממשלה את מינויו של שופט ביהמ"ש העליון (בדימוס) מני מזוז, ליו"ר הוועדה המייעצת לעניין מינויים ותפקידים בכירים, לתקופת כהונה אחת שאורכה 8 שנים. ארגון "לביא" עתר לבג"צ נגד המהלך, והיום (שני) פורסמה תגובת המדינה.

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, החליטה כי אין מניעה למנות את מזוז בתקופת ממשלת מעבר. החלטה זו עוררה ביקורת רבה, בין השאר בגלל אורך הכהונה בתפקיד, והעובדה שלא אושר לקדם מינויים אחרים כגון מפקד לגלי צה"ל.

"תפקיד הוועדה לבחון את טוהר המידות של המועמדים לשבעה תפקידים בכירים ורגישים כגון ראש המוסד, הרמטכ"ל וראש השב"כ, אשר מתמנים ללא מכרז או ועדת איתור", נכתב בהודעה. "הוועדה היא מייעצת, היא אינה מאתרת מועמדים לתפקידים, אינה הגורם הממנה, והסמכות להחליט על המינוי מסורה רק בידי הדרג המדיני".

עוד נכתב כי "לפי הכללים שקבעה הממשלה בהחלטתה משנת 2018, הוועדה אינה יכולה לקיים את עבודתה בלא יו"ר. הנחיצות באיושו של תפקיד יו"ר הוועדה בעת הזו התעוררה בשל הצורך הדחוף למנות רמטכ"ל במקומו של רא"ל אביב כוכבי בסוף השנה, ונוכח פטירתו של יו"ר הוועדה שכיהן עד לאחרונה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג ז"ל".

מינוי הרמטכ"ל החדש - סיקור N12:

"בהתאם לכך, מונה כעת השופט בדימוס מזוז ליו"ר, לתקופה של שמונה שנים, בהתאם להחלטת הממשלה מ-2018. מינוי יושב ראש לוועדה בעת הזו נבחן בראי הרציונליים העומדים בבסיס דיני הבחירות. כאמור, מינוי זה התחייב לשם מינוי רמטכ״ל בהקדם".

מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס מני מזוז לעמוד בראש הוועדה למינוי בכירים צפוי לסייע לממשלה למנות רמטכ"ל חדש בתקופה הקרובה, וספק אם מינוי זה יוכל להתבצע ללא מינויו של מזוז. כבר בחודש שעבר דווח ב-N12 כי הליך מינוי הרמטכ"ל צפוי להתעכב בשל עיכובים טכניים, וגם פוליטיים.


עו"ד יצחק בם, המייצג את ארגון לביא שעתר נגד המינוי מסר בתגובה: "עמדת מחלקת הבג"צים ממשיכה, באופן צפוי, את הסטנדרט הכפול בו נוקטת היועצת המשפטית לממשלה. מה שלא היה עולה על הדעת בממשלת מעבר של הימין מקבל אישור וגיבוי כאשר ראש ממשלת מעבר הוא יאיר לפיד. הייעוץ המשפטי לממשלה אינו משפטי, אלא משפחתי באופן סלקטיבי. את הסטנדרט הכפול הזה צריך להכחיד, אם לא עכשיו באמצעות בג"צ - אז לאחר הבחירות באמצעות הפרדת תפקיד היומע"ש".