דיון מכריע: לאחר שהיועמ"שית גלי בהרב-מיארה התנגדה להצעת שופטי בג"ץ לבטל את מינויו הקבוע של השופט בדימוס מני מזוז ליו"ר הוועדה המייעצת לעניין מינויים ותפקידים בכירים, בג"ץ קיים היום (רביעי) דיון בעתירה. "לא העניין הפרסונלי עומד על הפרק. מדובר בעניין עקרוני, אם ניתן לקיים מינויים כאלה בתקופת בחירות", אמר השופט נעם סולברג. ענר הלמן, מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות ששימש בדיון כנציג המדינה, ענה לשופטים: "חשוב להגיד – היועמ"שית לא מקלה ראש במינויים בתקופת בחירות".

השופטת וילנר מהלמן התעקשה להסביר מדוע יש מקום לסטות מהכלל במקרה הזה, ושאלה - "למה צריך לחרוג מהכלל במקרה שלפנינו?" ונציג המדינה השיב וחזר על העמדה הכתובה: "צריך לשמור על עצמאות המועמדים". 

מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות, ענר הלמן: "זו ועדה חשובה. הסברתי למה זו ועדה מיוחדת, זו לא ועדה רגילה. היא יכולה במירכאות למנוע מהשר את מבוקשו". השופטת רות רונן הגיבה: "ברגע המינוי לא היה שום יתרון למינוי ל-8 שנים על פני מינוי אד הוק".

השופט סולברג: "אז יותר טוב מינוי של ממשלה יוצאת שתכפה את עמדתה על שתי ממשלות?" והשופטת רונן הוסיפה: "אם כבר, המדינה צריכה לנהוג בריסון עוד יותר גדול". עו"ד הלמן השיב: "אנשים פוליטיים מסתכלים לטווח קצר. מסתכלים על מינוי רמטכ"ל, לא רמטכ"ל שימונה עוד 8 שנים. זה צובע את השופט".

השופטת רונן המשיכה: "אני לא מבינה עדיין למה אם יש הנחה שממנים עבור מינוי מסוים, מה ההבדל (אם זה 8 שנים או אד הוק), ועו"ד הלמן הגיב: "הגוף הזה מאוד ייחודי ולכן אין פתרון סביר והולם. לא לשנות את הכללים כל הזמן". השופט סולברג הוסיף: "אילו היה כאן השופט מזוז הוא היה מעיר לכם" (על כך שהטיעון לא תמציתי).

מדובר בעתירה שהגיש ארגון "לביא" נגד מינויו של השופט בדימוס מני מזוז ליו"ר הוועדה המייעצת למינויי בכירים, מינוי ל-8 שנים. במהלך הדיון הקודם בעתירה הוצא צו על תנאי, לאחר שנשמעה ביקורת של השופטים על מינוי קבע של מזוז בתקופת בחירות והיועמ"ש דחתה את הצעת השופטים למינוי זמני רק לצורך אישור מינוי הרמטכ"ל.

"דרך המינוי שנבחרה מגשימה בדרך הנכונה ביותר את התכליות שביסוד החלטת הממשלה ואת אמות המידה שנקבעו בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, ובכל מקרה היא מצויה במתחם הסבירות", טענה בהרב-מיארה.

על פי היועמ"שית, אם מזוז ימונה באופן זמני, הוא יהפוך לתלוי בהרכב הממשלה, שכן ביכולתה להאריך את כהונתו - מה שמנוגד למעמדו של הנושא בתפקיד כ"שומר סף" ויפגע לטענת היועמ"שית בעצמאותו.