בשבוע הבא צפויה להתכנס הוועדה שתעסוק בקידום הצעה לחוק יסוד: החקיקה בראשות גדעון סער. מדובר בדיונים מהותיים עבור הדמוקרטיה בישראל, שכן עד עתה היחסים בין הרשות המחוקקת לשופטת לא מוסדו בחוק יסוד, ואין הסדרים חוקתיים באשר להם. 

חברי הוועדה בראשות סער יהיו: השרה איילת שקד, פרופ' סוזי נבות, השרה קארין אלהרר, ח"כ פרופ' יוסי שיין, פרופ' מרדכי קרמניצר, ח"כ איתן גינזבורג ונציג נוסף מטעם רע"ם שטרם נקבע. 

בקווע היסוד של הממשלה נקבע כי "תוקם ועדה שתורכב מנציגי כל מפלגות הקואליציה בראשות שר המשפטים מתוך מטרה להסדיר את היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ולחוקק את חוק יסוד: החקיקה".

"הגעה להסכמה פוליטית בענין חוק יסוד: החקיקה היא משימה מאוד מאתגרת, בלשון המעטה", אמר שר המשפטים גדעון סער. "יחד עם זאת - זהו השירות הגדול ביותר שניתן לעשות לדמוקרטיה הישראלית. העדרו של חוק יסוד: החקיקה במדינה בת 73 שנים מנציח מציאות בה כללי המשחק החוקתיים בין הרשויות אינם קבועים וברורים וחותר תחת אמון הציבור ברשות המחוקקת והשופטת גם יחד. אעשה מאמץ תחילה למפות את ההסכמות והמחלוקות ולנסות להתגבר על האחרונות, בנסיון להתקדם לגיבוש עקרונות מוסכמים לחקיקה".

בליכוד מתחו ביקורת על הרכב הוועדה שתדון בחוק היסוד וטענו כי היא תפגע דרמטית ביחסי הכוחות בין הרשויות.