אורחת: פרופ׳ יעל שטרנהל ראש התכנית ללימודים אמריקנים באוניברסיטת תל אביב