ראשי השלטון המקומי בישראל שלחו אמש (ראשון) מכתב תקיף לשרי האוצר, הפנים והמשפטים בנוגע לתוכנית הכלולה בחוק ההסדרים להסב שטחי תעסוקה למגורים. מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15, שכולל את הערים העצמאיות בישראל, יצאו נגד אי קבלת עמדתם הנחרצת נגד הצעת המחליטים שעסקה בהוספת אלפי יחידות דיור בטווח הקצר על ידי ייעול השימוש בשטחי התעסוקה.

לטענת ראשי הרשויות ההצעה מהווה "צעד אנטי-תכנוני מובהק, המוריד לטימיון שנים של עבודת תכנון מקצועי ומעמיק ודורס ברגל גסה את השיקולים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים החיוניים כל כך לתכנון". בנוסף לטענתם ההצעה "מתעלמת מכך שבתכניות שנועדו לתעסוקה לא אומצו פתרונות אשר יאפשרו עירוב שימושים מושכל למגורים, ופתרונות שנועדו למנוע חיכוך בין השימושים השונים (כדוגמת מטרדים סביבתיים)". ברשויות המקומיות גם חוששים שההצעה תעמיס בניה למגורים בממדים בלתי סבירים על התשתית הציבורית הקיימת, "אשר ממילא כורעת תחת נטל הצרכים הנוכחיים".

רון חולדאי תמונת פותחת לכתבה (צילום: אייל מרגולין, פלאש 90)
חולדאי חתום על המכתב כראש פורום ה-15 | צילום: אייל מרגולין, פלאש 90

במכתב סיפרו ראשי הרשויות כי ניהלנו כבר מספר שיחות עם גורמי מקצוע ממשרדי הממשלה השונים, ושם נאמר להם לטענתם ש"הממשלה מודעת לקשיים שביישום ההצעה, ומשכך – היא תבחן אותה מחדש". בנוסף, טוענים ראשי הרשויות, כי הובטח להם שההצעה לא תחול על מבנים קיימים, אלא רק על תכניות שטרם נבנו.

"משכך, נדהמנו לגלות בתזכיר החוק, שלא רק שעמדתנו לא נלקחה בסופו של דבר בחשבון, אלא שנוסח התזכיר אף חמור מזה של ההצעה המקורית", נכתב. "כך, למשל, ובניגוד להבטחה שקיבלנו, לפיה ההצעה לא תחול על מבנים קיימים, תזכיר החוק דווקא חל על מבנים כאלה. יתרה מכך, התזכיר אף מוסיף בנייה למגורים עד %50 (!) במבנים קיימים, על אף שבהצעה נקבע כי "תבחן האפשרות להגדיל את השימוש למגורים ל-50%".

חיים ביבס (צילום: רועי שפרניק, חדשות)
חתום על המכתב כראש מרכז השלטון המקומי. חיים ביבס | צילום: רועי שפרניק, חדשות

עוד מתרעמים במכתב על העובדה שלא ניתן יהיה לגבות היטל השבחה בגין השינוי מתעסוקה למגורים, אשר לטענתם הוא חיוני למימון התשתיות הנדרשות לתוספת המגורים. להפך, לפי התזכיר תידרש הרשות המקומית לשלם פיצויים בגין ירידת הערך שתגרם כתוצאה מהסבת שטחי התעסוקה למגורים בשכירות ארוכת טווח.

הסבת שטחי תעסוקה למגורים ועירוב שימושים הם מהצעדים המשמעותיים ביותר בחוק ההסדרים בפרק שנועד לטפל במשבר הדיור. ראשי הרשויות הביעו התנגדות לאפשרות הזו עוד בפרסום טיוטת החוק, אך לא הצליחו להוציאו משם. אם שר האוצר לא יצליח להעביר אותו והוא יזכה להתנגדות, לא ברור אילו צעדים משמעותיים יישארו.