הבורסה קפצה אחרי ההחלטה (צילום: רויטרס)
המיתון כבר פה | צילום: רויטרס

לאחר גל הפיטורים במשק והפסדי העתק של הבנקים, המשבר הכלכלי מתחיל להיראות בבירור גם בנתונים הסטטיסטיים. ברבעון הרביעי של 2008 ירד התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) הישראלי בחצי אחוז. לשם השוואה, ברבעון השלישי הוא דווקא עלה ב-0.9%, ואילו ברבעון השני התמ"ג עלה ב-3.2%. כך מתבררים מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים היום.

מכיוון שנרשמה הרעה משמעותית בכל הפרמטרים הכלכליים מאז סוף 2008, וגם ברבעון הראשון של 2009 צפויה צמיחה שלילית הרי שאנחנו נמצאים רשמית במיתון. זאת מכיוון שלפי ההגדרה המקובלת, מיתון נקבע לאחר שנרשמים שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית.

ירידות גם בצריכה הפרטית ובהשקעות במשק

הצריכה הפרטית ירדה במחצית השנייה של 2008 ב-1.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.8% במחצית הראשונה. הירידה בצריכה הפרטית לנפש (רמת החיים) הסתכמה ב-2.9% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 3.0% במחצית הראשונה. ההוצאה למוצרים בני קיימה לנפש ירדה ב-28.0% לאחר עלייה גבוהה יחסית של 24.7% במחצית הראשונה ועלייה של 15.1% במחצית המקבילה אשתקד.

במיוחד ירדו רכישות כלי רכב לנפש 56.6% לנפש במחצית השנייה, לאחר עלייה חדה של 70.5% בחישוב שנתי במחצית הראשונה. ההוצאות לריהוט ירדו ב-15.2% לנפש לאחר עלייה של 7.1% במחצית הקודמת .רכישות ציוד למשקי הבית (מקררים, מכונות כביסה, מזגנים וכ"ד) ירדו ב- 4.4% לנפש, לאחר עלייה של 5.4% במחצית הראשונה של 2008.

גם השקעות במשק ירדו. ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה) נסוגה במחצית השנייה של שנת 2008 ב-5.6% בחישוב שנתי, אחרי עלייה של 1.6% במחצית הראשונה ועלייה בולטת של 24.4% במחצית המקבילה אשתקד.