בעיתוי סמלי, באחד הימים הקרים בשנה שבו משפחות מנותקות מחשמל לא יכולות לחמם את הבית, בג"ץ קבע כי חברת החשמל לא תוכל לנתק אנשים בעוני קשה. על פי ההחלטה שהתקבלה היום (חמישי), רשות החשמל תסדיר הליך לקבלת פנייה של צרכן שמיועד לניתוק, ותבחן את טענותיו הפרטניות לפני ההחלטה.

מדובר בצעד חשוב שמצמצם את האפשרות של חברת החשמל לנתק בעלי חוב. עד כה הייתה רשימה סגורה בלבד של צרכנים שמוגנים מפני ניתוק מחשמל, כמו למשל ניצולי שואה או כאלה שאספקת החשמל חיונית להם מטעמי בריאות. כעת, לעומת זאת, כל מקרה ייבחן באופן פרטי - לפי אמות מידה שייקבעו בתוך חצי שנה מהיום על ידי רשות החשמל.

השופטים ברק-ארז, עמית ומינץ, הורו לרשות החשמל להגדיר תנאים שלא יאפשרו לנתק צרכנים מאספקת חשמל סדירה לביתם אם יוכיחו שהם נתונים במצב של עוני קשה, כמו גם קושי כלכלי שמשתלב עם מצב רפואי באופן שמצדיק להימנע מניתוק.

בפסק הדין צוין שאספקת חשמל בסיסית נחשבת כיום למצרך חיוני שלא ניתן לנהל אורח חיים שגרתי בלעדיו. לכן, נקבע שאספקת החשמל קשורה בקשר הדוק לזכות לקיום מינימלי בכבוד או לזכות לחיים ולבריאות, ושההגנה עליה קשורה להגנה על הזכות החוקתית לכבוד האדם. 

מהאגודה לזכויות האזרח, אחת העותרות לבג"ץ, נמסר: "אנו תקווה כי פסק הדין שנפתח במילים 'ויהי אור' מבשר על תחילתו של עידן חדש בכל הנוגע להגנה על אוכלוסיות חלשות מפני ניתוקי חשמל".

שר המשפטים גדעון סער בירך על פסיקת בג"ץ: "צדק בית-המשפט כשקבע שלא ניתן לנתק אזרחים מחשמל כאמצעי לגביית חובות מבלי להתחשב כלל במצבם הכלכלי. שרת האנרגיה קארין אלהרר מסרה: "נדאג ליישום פסיקת בג"ץ בנוגע למדיניות ניתוקי חשמל, אך לא נסתפק בזה. רק השבוע הנחתי את חברת החשמל שלא לאפשר ניתוקים במהלך גל הקור".