ברבעון הראשון בשנת 2023 נרשמה ירידה ניכרת בעסקאות השקעה זרות בישראל והן הסתכמו בכ-2.6 מיליארד דולר, כך על פי דוח של האוצר שפורסם היום (רביעי). מנתונים ראשוניים שנאספו באגף הכלכלן הראשי בנוגע לתקופה הזו של השנה, מדובר בירידה של כ-60% לעומת הממוצע בכל אחד מהרבעונים בשנים 2020 ו-2022, לעומת שנת 2021 שהייתה יוצאת דופן. 

סיקור N12

הדוח של האוצר, שעסק בסיכום ההשקעות הזרות בישראל והסכמי סחר בשנת 2022, כלל גם נתונים ראשוניים בנוגע לתחילת השנה - ולפיהם הירידה בהשקעות מתבטאת במספר העסקאות ובמספר המשקיעים ששניהם ירדו בשליש לעומת השנים הקודמות. במקביל, על פי נתוני הלמ"ס, סך ההשקעות הזרות הישירות בישראל ברבעון הראשון של 2023 הסתכמו בכ-4.760 מיליארד דולר, ירידה של כ-34% לעומת הממוצע באותו הרבעון בשנים 2020 ו-2022. 

הסיבה לצניחה בהשקעות: "חוסר הוודאות המקומי והגלובלי"

בנוסף, מהנתונים של אגף הכלכלן הראשי באוצר עולה כי חלה ירידה חדה, בשיעור של 80%, גם בסכום הממוצע לעסקת אקזיט ברבעון זה - מכ-307 מיליון דולר לעסקה בשנים 2020 ו-2022- לכ-56 מיליון דולר לעסקה ברבעון הראשון של 2023. ניתן לייחס חלק מהירידה לצניחה בשווי חברות טכנולוגיה רבות בארצות הברית. ביטוי נוסף למגמה זו הוא העובדה שחברות נוספות גייסו הון לפי שווי נמוך יותר מגיוסים קודמים.

ולמרות זאת, יש גם נתון חיובי, על פי הנתונים לא חלה פגיעה בעסקאות "גרינפילד" - הנוגעות לייסוד חברות חדשות בישראל (ולא רכישת חברה קיימת), מספר עסקאות ה"גרינפילד" ברבעון הראשון של 2023 נשאר דומה לשנים שעברו, כאשר שווי העסקאות הסתכם בכ-180 מיליון דולר, ירידה של יותר מ-50% לעומת נתוני 2022 ונתוני 2020. באוצר הסבירו כי "נראה כי חוסר הוודאות המקומי והגלובלי הביאו לירידה בהיקף עסקאות השקעה זרות".