בנק ישראל החליט היום (שני) פעם נוספת שלא להעלות את הריבית ולהותירה ברמתה הנוכחית - בשיעור של 4.75%, ריבית הפריים עומדת על 6.25%. עם זאת, ההערכה בשוק היא שצפויה לפחות עוד העלאת ריבית אחת בשיעור של 0.25%, ככל הנראה בחודש אוקטובר. בנימוק ההחלטה נכתב כי "הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה".

סיקור N12

מאז חודש אפריל בשנה שעברה, העלה הנגיד את הריבית עשר פעמים רצופות. ואילו בחודש יולי האחרון, החליט בפעם הראשונה מאז לעצור את ההעלאות, כמו גם היום. בין נימוקי ההחלטה נכתב בנוגע לאינפלציה כי היא "מתמתנת אך נמצאת מעל היעד. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מצויות בתוך היעד, בסביבת הגבול העליון שלו. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד".

"הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים", כתבו בבנק ישראל. "האינפלציה עודנה רוחבית ומצויה ברמה גבוהה. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת האטה באינפלציה. לכן, הוועדה החליטה להותיר את הריבית על כנה, אך רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה. תוואי הריבית יקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות".

"קצב הצמיחה מתחת לפוטנציאל של המשק"

בבנק ישראל ציינו כי "בעולם, קצב הפעילות מתון אך נתוני הצמיחה האחרונים הפתיעו כלפי מעלה, בעיקר בארה"ב. סביבת האינפלציה בעולם מתמתנת בחלק ניכר מהמדינות, אך עדיין שוהה מעל יעדי הבנקים המרכזיים, בעוד שאינפלציית הליבה דביקה יותר. בתוך כך, ההידוק המוניטרי בעולם נמשך". 

"קצב הצמיחה הינו מתחת לפוטנציאל צמיחת המשק, "סך השימושים במשק ירד ומספר אינדיקטורים מצביעים על התמתנות מסוימת בצמיחה. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה, אך נמשכת מגמת הירידה בשיעור המשרות הפנויות".

בנוגע לתחום הדיור נכתב כי "היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן. מחירי הדירות יורדים בחודשים האחרונים וקצב עליית מחירי הדירות השנתי התמתן ל-5.2%. בהיקף העסקאות ובביצועי המשכנתאות נמשכת מגמת ההתמתנות.

בהקשר לכך, מסר עדי ניניו, מנכ"ל אלדר משכנתאות כי "הכרזת הריבית תופסת את הכלכלה הישראלית 'לא מוכנה'. לצד קיפאון מתמשך של שוק הנדל"ן והבנה של נוטלי המשכנתאות שאלו רמות הריבית שיהיו בשוק בשנה הקרובה, כעת התחזקות הדולר מציבה אתגר משמעותי לבנק ישראל. הציבור ככל הנראה מתרגל לסביבת הריבית הגבוהה, כאשר בחודשים האחרונים, אנו עדים לעלייה יחסית במספר עסקאות המכר החדשות ולהתייצבות בשוק המשכנתאות. ישנה התאוששות של כ-30% במכירות החודשיות לעומת החודשים הקודמים".