ועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני אישרה ביממה האחרונה העברה נוספת, הפעם בגובה 150 מיליון שקלים, למשרד הדתות שנשלט בידי ש"ס. זאת לאחר שבשבוע שעבר אושרו 478 מיליון שקלים להעברה בין השאר לחינוך החרדי, הישיבות והגרעיניים התורניים. כעת מתברר שזה עדיין לא הסוף - ובשבועות הקרובים צפויים שינויים בתקציב בגובה מאות מיליוני שקלים נוספים, שרבים מהם יועברו לסיעות החרדיות.

סיקור N12

המהלך שאושר אתמול בוועדת הכספים נעשה בעיקר מתוך תקציב שרובו מגיע מרזרבה מיועדת ועודפי תקציב וחלקו מגיע מתקציב גמלאות שהיה בביצועי חסר. ואולם, חלק מהתקציבים שאושרו בשבוע שעבר נעשו על חשבון שירותים החברתיים שיקוצצו כמו הרשות לניצולי שואה, עידוד תעסוקת הורים וסבסוד מעונות, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית וסבסוד ריבית להלוואות ומענקים. גם מתחום בניית כיתות הלימוד וההסעות במשרד החינוך, מהוצאות ביטחונית ומתקציב משרד הבריאות לבינוי ופיתוח - יועברו כספים.

התקציבים שאושרו בועדת הכספים (צילום: החדשות 12)
חלק מהתקציבים שאושרו בוועדת הכספים | צילום: החדשות 12

חלק מהכספים שיועברו בשבועות הקרובים

  • 94 מיליון שקל יועברו "למימון פעולות תרבות יהודית, למרכזים להעמקת החינוך היהודי ועבור מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל".
  • 75 מיליון שקל יועברו לחינוך מוכר שאינו רשמי "עבור תשלומי שכר מורים והשתתפות במימון שכר עובדי העזר במוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי האחר – במגזר החרדי ושאינו חרדי".
  • 60 מיליון שקל למוסדות תורניים חרדים, בסעיף נכתב כי הכסף נועד "לתקצוב קרן הסיוע לאברכים בהתאם לחוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים".
  • 40 מיליון שקל יועברו למסגרות החינוך העצמאי.
  • 31 מיליון שקל נוספים יועברו למוסדות הפטור עבור "תלמודי תורה (תת"ים) שהוכרו על ידי מערכת החינוך ונקבעו להם תנאים מיוחדים הפוטרים אותם ממילוי הוראות חוק לימוד חובה".
  • 26 מיליון שקל למינהל החינוך הדתי במטרה "להעמיק את החינוך הציוני דתי והתורני, לשפר את רמת ההוראה במוסדות החינוך הממלכתי דתי וכן עבור עידוד שירות משמעותי".
  • 40 אלף שקל למעין החינוך התורני - "עבור השתתפות במימון שכר עובדי העזר והסעות תלמידים ומורים".

בכל הסעיפים הנ"ל נכתב כי הם מהווים "יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית" - כלומר, אלו תקציבים המועברים במסגרת הכספים הקוליציוניים שעליהם הסכימו מפלגות הקואליציה עוד בהקמת הממשלה, אך חלקם עוד נדרשים אישור של הכנסת.

 

לאן עברו התקציבים שאושרו לאחרונה?

בין ההעברות השונות כ-61 מיליון שקלים מסעיפי גמלאות ופיצויים ורשויות פיקוח, וכ-88 מיליון בהרשאה להתחייב למשרד לשירותי דת. התקציבים הללו מיועדים עבור השתתפות המדינה בתקציב במועצות הדתיות, תמיכה בשירותי דת, הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים, והם נועדו ליישם את ההסכמים הקואליציוניים שאושרו עם אישור תקציב המדינה לשנים 2024-2023.

אל שירותי הדת יועברו כ-150 מיליון שקלים, כך שיינתן תקציב להקמת מוסדות דת, פיתוח תשתיות ועבודות בטיחות בקבר הרשב"י במירון, שיפוץ מקוואות בבית שמש, הילולת הבאבא סאלי בנתיבות, תוכניות קבורה עבור קברי אבות, תפעול בתי הדין הרבניים ושכר העובדים ברבנות הראשית.

ילדים חרדים חזרו לבית הספר (צילום: יונתן זינדל, פלאש/90 )
תלמוד תורה. אילוסטרציה | צילום: יונתן זינדל, פלאש/90

בשבוע שעבר אושרו כחצי מיליארד שקל בין השאר עבור תכניות "אופק חדש" למורים ולמורות בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני, לישיבות הקדם-צבאיות, לאברכי הכוללים, לתלמידי חו"ל, לתכנית הצהרונים במוסדות הפטור והמוכש"ר, לפרויקט חינוך לנוער בישיבות הקטנות - ולתכניות חינוכיות נוספות. 

כ-14 מיליארד שקל: מה כוללים הכספים הקואליציוניים?

הכספים הקואליציוניים שעליהם הוסכם עם כינון הממשלה עומדים על 13.6 מיליארד שקל. במסגרת החלוקה, תקציב 1.8 מיליארד השקלים שיועבר השנה לישיבות יוגדל בשנה הבאה ל-1.9 מיליארד שקלים. בנוסף, יוקצו כ-300 מיליון שקלים בשנה הקרובה עבור עובדי הוראה במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ובהם המוסדות החרדיים, סכום שב-2024 יגדל לכמעט 900 מיליון שקלים. 

בנוסף, במסגרת הכספים הקואליציוניים 200 מיליון שקלים יועברו לקידום תוכנית חומש מקיפה להשקעה ולתמיכה ב"מיזמי המורשת הלאומית והמקומית והנחלת המורשת היהודית". בנוסף, 250 מיליון שקלים יועברו בכל שנה למשרד המסורת, ועד 250 מיליון יועברו לרשות לקידום המגזר החרדי. על פי המסמך שפרסמנו אמש, לרשות לזהות יהודית יועברו עד 120 מיליון שקלים ב-2023 ועד 165 מיליון שקלים ב-2024.