רשות המסים יוצאת למהלך יזום להחזרי מס לזכאים ובימים אלה נשלחים מכתבים לכ-11 אלף אזרחים, שבדיקת השכר שלהם העלתה ששילמו מס עודף ויש להם פוטנציאל להחזר מס. המעטפות והמכתבים עוצבו בצבע ירקרק בהיר כדי לבדל אותם מדואר רגיל של הרשות, וכדי למשוך את תשומת לב המקבלים, שעליהם לטפל בהחזר המס שלהם. המהלך מתרחש על רקע דוח מבקר המדינה בנושא. 

במהלך הנוכחי אותרו כ-11 אלף אזרחים שלא הגישו בקשות להחזר מס לשנת 2016, ובדיקת דיווחי השכר שלהם העלתה כי ייתכן שהם זכאים להחזר בשל העובדה ששילמו מס ביתר מסיבות שונות, כמו עבודה אצל שני מעסיקים, אי עריכת תיאום מס ועוד.
 
מנהל רשות המסים, ערן יעקב, הדגיש כי ברוח חזון רשות המסים, המעמיד את הלקוח במרכז, הרשות פועלת באופן יזום למיצוי זכויות מס לכלל הציבור ולאיתור זכאים פוטנציאלים להחזר מס. עד כה פעלה הרשות לעידוד ביצוע החזרי מס על ידי אוכלוסיות עם מאפיינים דומים, כמו ניצולי שואה והורים לילדים עם מוגבלות. במהלך הנוכחי אותרו על ידי הרשות זכאים פוטנציאלים להחזר מס בשל תשלום מס עודף בשכרם ולראשונה נעשתה פנייה אליהם באמצעות "המעטפה הירוקה", שמשמעותה – תוכן המעטפה שווה לך כסף.   

המכתבים שנשלחו מזמינים את האזרחים לבדוק את זכאותם להחזר מס ולהגיש בקשה. במטרה להקל על הגשת הבקשה, צורפו למכתב טופס 135 - בקשה להחזר מס לשנת 2016 ודף הסבר למילוי הטופס, כמו גם המלצה להיעזר בסימולטור לבדיקת הזכאות וחישוב המס, טרם תוגש הבקשה. בנוסף לשליחת המכתבים, הוקמה מעטפת תמיכה הוליסטית, ומקבלי המכתבים שיהיו מעוניינים בסיוע יוכלו לפנות למרכז המידע והשירותים של הרשות.

לפני כשנה פורסם דוח מבקר המדינה בנושא זה ובו ציין המבקר שעל פי חישובי רשות המיסים לשנות המס 2019-2013, היא חייבת בכ-2 מיליון מקרים סכום כולל הנאמד בכ-3.6 מיליארד שקלים. נכון לפברואר 2021, מעבר לפיילוט שביצעה רשות המיסים בשנת 2015 שבמסגרתו היא שלחה כ-1,700 מכתבים לזכאים לכאורה ששילמו מס ביתר, הרשות לא פעלה מדי שנה להחזרת סכומי המס שגבתה ביתר.