מבקר המדינה בחן את מיצוי הטבות המס ברשות המיסים לשנת 2021, ומצא כי המדינה חייבת לא פחות מ-3.6 מיליארד שקלים לאזרחים, ששילמו מיסים מעבר למה שהם נדרשים. המבקר הראה שרשות המיסים לא עושה מספיק כדי להבטיח שזכויות האזרחים ימוצו, ואף לא מתקנת את הליקויים בתחום זה, על אף שהם ידועים לה כבר משנת 2015.

על פי דוח המבקר אזרחי ישראל משלמים מיליארד שקלים כמיסים עודפים בכל שנה. בין 2019-2016 שילמו האזרחים 3.6 מיליארד שקלים מעבר למה שהיו צריכים לשלם. 10 מיליון שקלים לא חולקו ל-3,800 זכאים למענקי עבודה בשנים 2019-2013, רק בגלל מספר חשבון בנק לא מעודכן ו-380 אלף אזרחים הפסידו 270 מיליון שקלים משום שלא הגישו דוח להחזר מס רק בשנת 2014, זאת נוסף על הפסדים של מיליארדים לאורך שנים.

עוד מצא המבקר כי 54% מהשכירים ומהעצמאיים אינם מגיעים לסף המס ואינם נהנים מהטבות מס, בזמן שדווקא בעלי ההכנסות הגבוהות נהנים מהן. בשנת 2019 משתכרי המאיון העליון קיבלו 900 מיליון שקלים של הטבות מס בגין הפקדות לחיסכון הפנסיוני, לעומת 370 מיליון שקלים שקיבלו 4 העשירונים התחתונים.

הבעיות ידועות אך הרשות לא עושה דבר

בהקשר לדוח הקודם שפרסם המבקר בשנת 2015, 76% מהליקויים שצוינו בו לא תוקנו כלל או תוקנו במידה מועטה. כך למשל עלה בדוח הקודם כי אף שלרשות יש מידע על ההכנסות של ציבור משלמי המיסים, אין בידיה מידע שניתן להסיק ממנו על האופן שבו הוא מממש את הטבות המס שהוא זכאי להן, וכי הרשות לא סקרה את החסמים העומדים בפני הציבור למיצוי זכויותיו. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה, וכי רשות המיסים לא פעלה לקבלת מלוא המידע שיאפשר לה למצות את זכויותיהם של כל הנישומים.

בדוח הקודם עלה כי גם כאשר היה בידי הרשות מידע בדבר פגיעה כספית באזרחים שלא מיצו את זכותם, היא לא פעלה ביוזמתה להחזרת סכומים אלו, ולא הודיעה לאזרחים כי על פי נתוניה הם זכאים להחזר. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן, וכי מדי שנה משלמות מאות אלפי משפחות מיסים ביתר בהיקף של כמיליארד שקלים.

ערן יעקב מנהל רשות המיסים עונה לשאלות (צילום: N12)
ערן יעקב, מנהל רשות המיסים. ארכיון | צילום: N12

בנוסף, נכון לפברואר 2021, על פי חישובי רשות המיסים לשנות המס 2019-2013, היא חייבת בכ-2 מיליון מקרים סכום כולל הנאמד בכ-3.6 מיליארד שקלים. מעבר לפיילוט שביצעה רשות המיסים בשנת 2015, שבמסגרתו היא שלחה כ-1,700 מכתבים לזכאים לכאורה ששילמו מס ביתר, הרשות לא פעלה מדי שנה להחזרת סכומי המס שגבתה ביתר.

עוד מצוין בדוח כי הרשות לא פעלה למיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני, כפי שנדרש ממנה בדוח הקודם, הרשות לא נתנה בידי הציבור כלים שמסייעים לו ברישום ההפקדות של התא המשפחתי לקרנות פנסיה בדוח להחזר מס, באופן שייטיב עם התא המשפחתי ולא פיתחה כלים ממוחשבים להצגת מלוא פוטנציאל החיסכון במס מהפקדות לקופות גמל.

"רשות המיסים צריכה לפנות לאזרחים ביוזמתה"

בדוח הקודם גם עלה כי לעיתים רשות המיסים אינה מעבירה ליחידים יתרות זכות שנצברו אצלה, אם בשל חוסר עדכון פרטי חשבון בנק, ואם בשל הצורך לפעול לאיתור הזכאים. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה בלבד. בנוגע לטיפול ביתרות זכות של זכאים למענק עבודה - נכון למרץ 2021 טרם קיבלו 3,831 זכאים למענק עבודה לשנות המס 2019-2013 את סכומי המענק שהם זכאים להם.

בשני תחומים בלבד מצא המבקר שיפור מאז הדוח הקודם: רשות המיסים פעלה לקידום מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה ושל הורים לילד נכה כמו גם לשמירה על רצף קצבה של פורשים לפנסיה.

רשות המיסים  (צילום: Olivier Fitoussi, flash90)
רשות המיסים מתבקשת לפנות לאזרחים באופן יזום | צילום: Olivier Fitoussi, flash90

בגין ממצאים אלו, ורבים אחרים, מבקר המדינה ממליץ שרשות המיסים תפעל למיצוי זכויותיהם של אזרחים שאינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ושהרשות תפנה לאזרחים ביוזמתה כדי למסור את המידע על יתר המס ששילמו. "המדינה חייבת למעלה מ-3.5 מיליארד שקלים, כספים שנגבו מהאזרחים", מסר המבקר, מתניהו אנגלמן. "על רשות המיסים להסדיר את מיצוי הזכויות של אזרחי ישראל באופן יזום מקוון ופשוט. הרשות גם צריכה לבדוק מה החסמים התורמים להיווצרות אי מיצוי הזכויות".