רשות התחרות שוקלת להטיל על חברת MBI פארמה עיצום כספי בסך של 8 מיליון שקלים, בגין קביעת מחיר גבוה ובלתי הוגן לתרופה למחלה חשוכת מרפא, כך הודיעה היום (שלישי) ממלאת מקום הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן. גם שניים מבכירי החברה צפויים לעיצומים בגובה כ-600 אלף שקלים, בכפוף לשימוע. זוהי הפעם הראשונה בישראל שבה נוקטת הממונה בהליכי אכיפה נגד בעל מונופולין שניצל מעמדו לרעה בכך שקבע מחיר גבוה ובלתי הוגן.

מרשות התחרות נמסר כי חברת MBI קבעה מחיר גבוה ובלתי הוגן עבור תרופת "לידיאנט", תרופה מצילת חיים לחולי מחלת CTX (Cerebrotendinous Xanthomatosis). מדובר במחלה גנטית חשוכת מרפא, שבה חולים מאות בודדות של חולים ברחבי העולם, ומתוכם כ-50 בישראל. החולים במחלה נדרשים ליטול תרופה מצילת חיים מדי יום כל חייהם.

בעבר, נטלו החולים תרופה בשם "קסנבילוקס", שאותה שיווקה בישראל בעיקר MBI במחיר של כ-8,000 שקלים לחפיסה. בשנת 2017, הפסיקה היצרנית העולמית לייצר את הקסנבילוקס, והחלה לשווק את ה"לידיאנט". בשנת 2018, נרשמה בישראל ה"לידיאנט" כתרופה ייעודית למחלת ה-CTX, ולכן על פי הרגולציה של משרד הבריאות, פרט לחריגים, לא ניתן לייבא תרופה אחרת לטיפול במחלה. משנת 2018 ועד היום עלה מחיר התרופה במאות אחוזים עד למחיר של כ-50 אלף שקלים לחפיסה אחת.

גם לאחר כניסת התרופה לסל התרופות, נותר מחיר התרופה גבוה והוא עומד על כ-32 אלף שקלים. מדובר במחיר גבוה במאות אחוזים לעומת הקסנבילוקס, זאת על אף שאין שוני ממשי בין התרופות. בעלות הגבוהה נושאות קופות החולים וקופת סל שירותי הבריאות, תוך פגיעה בתקציבן על חשבון הציבור בכללותו.

ממלא מקום הממונה על התחרות שוקלת לקבוע כי החברה ניצלה את מעמדה המונופוליסטי לרעה באמצעות גביית מחיר גבוה ובלתי הוגן ולהטיל על MBI ועל שני נושאי משרה בה עיצומים כספיים בגובה 614,450 שקלים. בפני MBI ונושאי המשרה בה עומדת האפשרות להשמיע טענותיהם בפני הממונה במסגרת שימוע שייערך להם.