רשות המיסים חייבת לאזרחי ישראל מעל 3 מיליארד שקלים אך לא פועלת כדי להשיב להם אותם, כך פרסם אתמול (רביעי) מבקר המדינה. למרבה המזל, לא חייבים לחכות עד שמדינת ישראל תשפר את דרכיה, וכל אזרח יכול לדאוג לקבל את הכסף שמגיע לו.

"מס הכנסה עובד על בסיס שנתי, כל שינוי בסטטוס של השכיר במהלך השנה לא מתעדכן באופן אוטומטי במהלך השנה, אלא הדברים מצטברים ובסוף השנה בודקים מה קרה במהלך השנה ומה מגיע לך. לכן בהרבה מאוד מקרים שינוי סטטוס במהלך השנה יכול להקנות לך את הזכות לקבל החזר מס. חלק מהשינויים אפשר להסדיר מראש", הסבירה ל-N12 עו"ד רו"ח ראניה עלימי-ג'ובראן, מומחית למיסוי במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'.

הדוגמה המוכרת ביותר למצב כזה היא תיאום מס לעובדים בשני מקומות עבודה. החוק קובע שמקום עבודה שני צריך לנכות מס בשיעור מקסימלי, של 50%, זאת על אף שרובם המוחלט של העובדים בשני מקומות עבודה לא צריכים לשלם שיעור מס גבוה כל כך (שנקבע למשכורת בגובה 40 אלף שקלים ומעלה). על מנת לוודא שמס הכנסה לא גובה מכם את המס המיותר, יש צורך לעשות תיאום מס. "אנשים רבים לא עושים את תיאום המס מראש ואז הם מסתבכים בניסיון לקבל החזרים מרשויות המס", הסבירה עו"ד עלימי-ג'ובראן. זה לא המקרה היחיד, אלא רק דוגמא אחת למקרה שבו שכירים מפסידים אלפי שקלים בשנה לרשות המיסים.

מתי אפשר לקבל החזרי מס ואיך עושים זאת?

עו"ד מאורי עמפלי (רו"ח) ועו"ד ניב בלכר (רו"ח) ורו"ח אפי לבקוביץ מסבירים לקוראי N12 איפה בדיוק מתחבא כל הכסף בכל אחד מהסעיפים שאליהם התייחס מבקר המדינה ואיך אתם יכולים להגיע אליו ולקבל את הטבות המס והחזרי המס שמגיעים לכם. 

החזרי מס לשכירים שלא נדרשים בהגשת דוח

בישראל חישוב המס המבוצע הינו על בסיס שנתי. המעסיק מנכה מידי חודש את החלק היחסי של סכום המס כמקדמה על חשבון סך סכום המס השנתי של היחיד. לכן כאשר ישנם במצבו התעסוקתי או האישי של היחיד המשפעים על תשלום המס השנתי של היחיד, ייתכן שאותו יחיד זכאי להחזר מס.

להלן כמה מהשינויים במהלך שנת המס אשר עשויים לגרום להחזר מס:

 1. החלפת מקום עבודה
 2. עבודה בחלק משנת המס
 3. עבודה בשני מקומות עבודה
 4. עבודה בחלק משנת המס
 5. לידת ילדים
 6. מעבר למקום מגורים המזכה בהנחות מס
 7. מצב בריאותי אשר מזכה בפטור ממס
 8. פרישה ממקום עבודה

איך מבצעים את החזר המס? בקשה להחזר מס מבוצע באמצעות טופס 135. ניתן להגיש את החזר המס עד שש שנים מתום שנת המס שבגינה נוצר ההחזר.

ככל שהשינויים בוצעו במהלך שנת המס, ניתן לפנות לפקיד השומה או באמצעות אתר האינטרנט לביצוע תיאום מס (https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online ) ולקבלת אישור ניכוי מס במקור שיופנה למעסיק לצורך ניכוי מס אמת מהשכר.

הטבות מס - חישוב מאוחד לתא משפחתי

ביצוע חישוב בכדי לוודא שהתא המשפחתי קיבל את מלוא הטבות המס להן זכאי וכן בחינת כדאיות החישוב המאוחד לשני בני הזוג.

איך מבצעים את החזר המס? רצוי להתייעץ עם מומחה מס ובהתאם להגיש דוח להחזר מס (טופס 135).

הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני

קבלת הטבות מס במקרה שיחיד הפקיד סכומים לקופת גמל או ביטוח חיים לבן זוגו או לילדו מעל גיל 18.

איך ממצים את הטבות המס? קיימת אפשרות להעביר את הפקדות לחיסכון פנסיוני בין בני זוג ולבצע חלוקה מיטבית של הפקדות לחסכונות של התא המשפחתי. מומלץ שכל משפחה תנהל רישום מדויק של כל הפקדותיהם לחסכונות הפנסיוניים ולהיעזר במומחי מס על מנת לחלק באופן מיטבי את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בין בני הזוג לתשלום מס מינימלי ולקבלת החזר מקסימלי.

ניצול זכות למס ששולם ביתר ליחידים

מומלץ לעדכן חשבון הבנק במשרדי פקידי השומה על מנת לקבל את החזר המס.

קבלת הזכאות למענק עבודה

מומלץ לעדכן חשבון הבנק במשרדי פקידי השומה על מנת לקבל את מענק העבודה.

תשלום מס שבח ביתר

ניתן להפחית את מס השבח בכל אחת מהמקרים להלן:

 1. לפחות אחת מבני הזוג בן 60 לפחות ולו שיעורי מס נמוכים
 2. לפחות אחד מבני הזוג אינו עובד ואינו מנצל את נקודות הזיכוי
 3. הכנסת אחד מבני הזוג נמוכה מרף ההכנסה השנתית שבגינה הוא חייב במס הכנסה
 4. לפחות לאחד מבני הזוג הפסד הון - בשנים שקדמו לעסקת המקרקעין (למשל - הפסד הון בניירות ערך), כנגד הפסד הון זה ניתן לקזז את רווח ההון בשבח
 5. לפחות אחד מבני הזוג לא עבד או הכנסתו הייתה נמוכה - באחת (או יותר) מהשנים שניתן לבצע פריסה של מס השבח שהושת בגינן.

איך מפחיתים את המס? לצורך בחינת הפחתת מס השבח יש לשקול רישום של שני בני הזוג בעסקת המקרקעין. כן מומלץ לנהל מעקב על הפסדי הון שנצברו בשנים קדומות לצורך ניצולם בעת מכירת נכס ולהתייעץ עם מומחה מס לבחינת השלכות המס בחישוב מאוחד או נפרד.

מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה

בחינת חלופות מיסוי בעת פרישה עם מומחי מס ומומחים פנסיוניים.

ניצול הטבות מס

ככל שקיימת נכות לרבות עיוורון למי מבני התא המשפחתי, יש להתייעץ עם מומחה מס לצורך ניצול מלוא הטבות המס. 

ניצול נקודות זכות

ניצול נקודות זכות עולים חדשים, לימודים אקדמאיים, ילדים, מגורים באזורי עדיפות לאומית, עולה חדש  וכו' – יש להתייעץ עם מומחה מס לצורך ניצול מלוא הטבות המס.

זיכוי מס בגין תרומות

בחינת פיצול התרומות בין בני הזוג לצורך הענקת הטבת מס מייטבית.