שר האוצר, אביגדור ליברמן, הנחה היום (שלישי) לתקצב את התכנית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה, שמוביל משרד הרווחה והשירותים החברתיים ב-55 מיליון שקלים. התקצוב יהיה מידי ויגיע מאותם כספים ש"התפנו" לטענת השר, מקיצוץ סבסוד המעונות לילדי האברכים.

במסגרת התוכנית יוקמו מקלטים חדשים לנשים, מרכזים לטיפול בגברים אלימים, יתווספו תקני עובדות סוציאליות ועוד. יש לציין שגם לאחר התוספות התקציביות שמבטיח ליברמן, הסכום המוקצה לנושא לא יגיע לסכום המקורי שהובטח לו בתוכנית הלאומית שאושרה כבר ב-2017.

הצעדים שיתוקצבו באופן מידי

  1. יוקמו 2 מקלטים חדשים ייעודיים לאימהות ולנערות טעונות הגנה.
  2. יוקמו 4 מרכזי יום ומרכז ערב אחד לטיפול בגברים אלימים.
  3. יינתנו 90 תקני עובדות סוציאליות תוספתיים למרכזי אלימות במשפחה ברשויות המקומיות ו-54 תקני עובדות סוציאליות בתחנות המשטרה השונות למתן מענה טיפולי מידי לבאות להתלונן.
  4. לטובת הטיפול באלימות במשפחה באוכלוסיות מיעוטים ישולש מערך 'שיטור רגיש תרבות'.
  5. יינתנו 50 תקנים תוספתיים לשירות המבחן לטיפול ייעודי בגברים אלימים.
  6. יעובו מוקדי החירום הטלפוניים לטיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה ובמשטרה.
  7. יפותחו תכניות הכשרה וכלים חדשניים לטיפול באלימות במשפחה.
  8. ינתן תקציב גמיש עבור טיפול קהילתי בקורבנות אלימות במשפחה.

כמו כן, על פי המלצות הוועדה הורה השר לבחון בהמשך את קידום תכנית החומש לאור ביצוע ועמידה בייעדי התכנית כפי שיוגדרו על ידי הצוותים המקצועיים של משרדי הרווחה והאוצר. בנוסף הבטיח שר האוצר לעגן בבסיס התקציב עוד 50 מיליון שקלים לתוכנית. 

למעשה מדובר בהמשך היישום של ההחלטות שהתקבלו במסגרת התוכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה, שאושרה כבר בשנת 2017 אך נתקעה. מדובר בתוכנית חומש, שקבעה כי במהלך חמש שנים יועברו למטרות שצויינו בתוכנית 50 מיליון שקלים בכל שנה. על פי דוח המבקר האחרון הועברו לתוכנית רק 128 מיליון שקלים, מתוך 380 מיליון השקלים שהיו אמורים להיות מוקצים לה עד 2022. כעת מוסיף שר האוצר, כעת ובתקציב, 105 מיליון שקלים נוספים, אך עדיין לא את מלוא התקציב שהובטח לתוכנית.

בשנה האחרונה דיווח משרד הרווחה והשירותים החברתיים על עליה בפניות על רקע אלימות במשפחה בעקבות משבר הקורונה. בעקבות דוח המבקר וממצאיו המטרידים נערך היום דיון בין שרי האוצר והרווחה, והוחלט לקדם את את יישום המלצות הוועדה למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה.

לדברי שר הרווחה והשירותים החברתיים, מאיר כהן: "אלימות במשפחה היא בעיה חברתית חמורה והטיפול בה דורש שילוב של כלל המערכות הציבוריות הרלוונטיות. בשנים האחרונות נוספו שירותים רבים לרווחת נפגעות ונפגעי אלימות במשפחה ושיתוף פעולה בין משרדי האוצר והרווחה יאפשר לנו לסייע ליותר ויותר אנשים בתקווה להוקיע את התופעה המכוערת הזו מהחברה הישראלית. "