מינוי הרמטכ
מינוי הרמטכ"ל - בחקיקה. הרמטכ"ל גנץ והמו | צילום: חדשות 2

בדוח על פרשת הרפז, שפורסם אחר הצהריים, מותח מבקר המדינה יוסף שפירא ביקורת על תהליך מינוי הרמטכ"ל - אחד התפקידים החשובים והרגישים בישראל. המבקר אומר כי יש לקבוע בחוק את הליך המינוי, משך כהונת הרמטכ"ל ופרק הזמן שדרוש להכרזה על רמטכ"ל חדש, במקביל לכהונת הרמטכ"ל המכהן.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

"תפקיד הרמטכ"ל הוא תפקיד בעל חשיבות מהותית מהמעלה הראשונה מבחינה לאומית וציבורית", פותח המבקר את החלק הזה בדוח. נוכח החשיבות הרבה הגלומה בתפקיד עצמו, יש גם חשיבות מיוחדת לתהליך בחירת הרמטכ"ל, ובכלל זה לדרך התנהלותו וליכולתו להבטיח בחירה ראויה.

המבקר מעיר כי תהליך בחירת רמטכ"ל צריך להיות מובנה, מוגדר ומעוגן בחוק, יחד עם שמירה על מידת גמישות ושיקול דעת למופקדים עליו. לדעת השופט בדימוס שפירא, ראוי לקבוע את הנושאים העיקריים במינוי מפקד הצבא בחקיקה, ולא בנוהל בלתי כתוב כפי שקיים היום.

רה"מ צריך לקחת חלק בגיבוש רשימת המועמדים

מבקר המדינה יוסף שפירא
מבקר המדינה יוסף שפירא | צילום: חדשות 2

המבקר קובע כי יש להגדיר את תהליך בחירת המועמד המומלץ לתפקיד הרמטכ"ל על ידי שר הביטחון. במסגרת זאת ראוי שתהליך בחירת המועמדים לתפקיד הרמטכ"ל יעוגן בכתובים ויישען על אמות מידה ודרישות כשירות רלוונטיות וקווים מנחים לתפקיד, שמן הראוי שיהיו למועמדים לתפקיד. שפירא מבהיר כי יש לקיים התייעצויות מקדימות של שר הביטחון עם גורמים רלוונטיים, כגון שרי ביטחון בעבר, הרמטכ"ל המכהן ורמטכ"לים לשעבר בעניין מינוי רמטכ"ל לצבא.

מבקר המדינה מסביר שחשוב לשמוע את עמדת ראש הממשלה בתהליך גיבוש ההמלצה של שר הביטחון קודם למינוי הרמטכ"ל בידי הממשלה. ראוי שראש הממשלה ושר הביטחון יבררו סוגיה זאת, או יטילו על מי מטעמם לערוך בירור שכזה, וישקלו אם להביא הצעה מתואמת בעניין זה לאישור הממשלה - בניגוד למצב הקיים היום בו שר הביטחון בוחר מועמד והממשלה רק מאשרת אותו.

"סוגיית משך כהונת הרמטכ"ל היא סוגיה מרכזית המשפיעה ישירות על צה"ל, על בניין הכוח שלו, על יכולתו של הרמטכ"ל לממש תכניות ארוכות טווח ועל הכנת הצבא למלחמה", מציין מבקר המדינה. "נוכח שיקולים כבדי משקל אלה, ראוי שהממשלה תבחן את משך התפקיד הרצוי של הרמטכ"ל, תוך שהיא מביאה בחשבון את הגורמים המשפיעים השונים, לרבות היעילות המיטבית של משך הכהונה והשפעתה על יציבות התכניות לבניין הכוח ולהפעלתו".

לדברי המבקר, "כן ראוי לבחון אם משך כהונת הרמטכ"ל ייקבע לתקופה קצובה אחת או שהוא יהיה עם אופציה להארכה, ומהי סיבת ההארכה. ראוי גם שמשך התפקיד שייקבע יעוגן בחקיקה, בדומה למשך הכהונה של מספר בעלי תפקידים בכירים שנקבע בחקיקה".

ההמלצה: החלטות עוד לפני מינוי הרמטכ"ל הבא

המבקר כותב כי ראוי שראש הממשלה ושר הביטחון, בשיתוף הרמטכ"ל, יגבשו הצעה למועד הבחירה הרצוי של הרמטכ"ל, "בהביאם בחשבון את הגורמים השונים המשפיעים על קביעת מועד זה, ויביאו אותה לאישור הממשלה". הוא מציין כי על בסיס הגורמים השונים המשפיעים ועל סמך ניסיון העבר עולה כי המועד לתחילת תהליך הבחירה של הרמטכ"ל, לרבות הודעה על כך לציבור, רצוי שיהיה לא יותר מארבעה חודשים לפני תום כהונת הרמטכ"ל המכהן.

משרד מבקר המדינה סבור שעל ראש הממשלה להביא ללא דיחוי בפני הממשלה את ההמלצות של הדוח בנוגע לבחירת הרמטכ"ל ומינויו, כדי לוודא שיתקיים דיון ויתקבלו החלטות בנושא זה, וחשוב שהחלטות אלה יתקבלו עוד לפני בחירת ומינוי הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל.

דוח הרפז - הסיקור המלא:

"התנהגות אשכנזי: בלתי ראויה"

המבקר: ברק החריף המתח עם אשכנזי

תזכורת: כך השתלשלה פרשת הרפז

"ליקויים באבטחת מידע סודי בצה"ל"

הדוח המלא: פרשת "מסמך הרפז"