פרשת גלנט ממשיכה להסתעף: לאחר שפורסם אמש במהדורה המרכזית כי הרמטכ"ל המיועד האלוף יואב גלנט, יזומן למשרדו של מבקר המדינה, נחשפים ממצאי המבקר שעלו בבדיקה שערך בפרשת הקרקעות.

מממצאי הבדיקה עולה כי יתכן ויהיה צורך לבדוק את התנהלות פרקליטות המדינה בנושא, עד כדי חשש להטעיית בג"ץ בנושא. על פי המידע שהעביר מבקר המדינה לינדנשטראוס ליועץ המשפטי לממשלה, אף עולות ספקות לגבי איכות הליך הבדיקה של מינוי גלנט בוועדת טירקל.

מן הממצאים עולה כי גלנט קיבל הקצאה חריגה של 35 דונם מחוץ למשבצת הקרקע במושב עמיקם על ידי מנהל מקרקעי ישראל, כאשר ההתנהלות בין הגורמים לא היתה ברורה לחלוטין. מתוך המסמכים עולה כי לפני כ-10 שנים, בעת שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אריאל שרון, פנה גלנט למינהל מקרקעי ישראל, בבקשה שיקצה לו 35 דונם להשלמת תקן הקרקע לנחלתו.

הוא צירף לבקשה מפה שסיפק לו מושב עמיקם, ובה מסומנים 35 הדונמים המיועדים לו. אלא שאדמות אלה, סומנו במפה בשטח שמחוץ למשבצת הקרקע של המושב. כלומר, מדובר בקרקע שאסור היה להקצות אותה באמצעות אגודת עמיקם.

נבדק האם בג"ץ הוטעה

המבקר עוד בודק האם הטעות שנעשתה במהלך בדיקת הנתונים והמפה על-ידי אנשי המינהל בשלב הראשון של הפרשה נעשתה בתום-לב. כמו כן, נבדקת השאלה איך המשיכה ו"התגלגלה" התקלה גם לפרקליטות המדינה, בעת שזו מסרה בעניין זה מידע לבג"ץ - מידע שהתברר כמטעה.

בסופו של תהליך, הקצה המינהל את 35 הדונמים לגלנט. ב-24 באפריל 2003 שלחה לאה שטיינמץ, מנהלת מחוז חיפה במנהל מקרקעי ישראל מכתב לבני הזוג גלנט: "בהמשך לפנייתכם להנהלת המינהל ולאחר בדיקתנו הוחלט, לפנים משורת הדין, לצרף שטח זה למשבצת המושב כדי שתוכלו לעבדו".

למבקר המדינה נודע, כי כבר בשלבי הטיפול הראשונים בפנייה הביעה עובדת מנהל במחוז חיפה הסתייגות מההקצאה והתריעה בפני הממונים עליה: אל תעשו את ההקצאה החריגה הזו על הגב שלי. בדיקת המבקר עוסקת בין היתר בניסיון לברר מהם בדיוק אותם קריטריונים של "לפנים משורת הדין" העולים ממכתבה של שטיינמץ, ומי במינהל אישר את הקצאת 35 הדונמים לגלנט.

משפחות אחרות שביקשו לחרוג - נדחו

אך הפרק המביך ביותר בממצאים שהגיעו למבקר והועברו ליועץ המשפטי לממשלה נוגע להטעיית בג"ץ על-ידי הפרקליטות עוד בפתיחת ההליכים. עו"ד אבינעם סגל-אלעד עוזר לפרקליט המדינה, הודיע בספטמבר 2008 לבג"ץ: "צירוף השטח למשבצת, כמו גם למשפחות נוספות באגודה, נעשה עקב טענות נגד חלוקת שטחי העיבוד במשבצת בין חברי האגודה".

אלא שחלק זה בהודעת הפרקליטות אינו נכון, שכן רק גלנט קיבל את ההקצאה החריגה בעוד שמשפחות אחרות שפנו למינהל וביקשו זאת נדחו. הפרשה מסתבכת עוד יותר נוכח העובדה שלידי המבקר הגיעו מסמכים וניירות עבודה העוסקים באופן שבו התגבשה התשובה המטעה לבג"ץ. מסמכים אלה, שמהם אפשר להסיק כי ההודעה לבג"ץ נעשתה לפחות ברשלנות, גורמים מבוכה בדרגים המשפטיים, כולל בפרקליטות המדינה, שעסקו בגיבוש ההודעה לבג"ץ.

ממצאים נוספים של המבקר עוסקים בפלישת גלנט ל-28 דונם נוספים, אדמות מדינה, שגבלו ב-35 הדונמים שקיבל. עו"ד שכטר אמנם הודיעה לגלנט ב-26 בינואר 2006 כי עליו להסתלק מיידית מהשטח, ולא - יינקטו צעדים משפטיים, אך גלנט ביקש ארכה, הזמן עבר ולא ננקטו נגדו צעדים.

רק כעבור שנתיים, ב-16 בינואר 2008, הסביר גלנט למינהל את הפלישה לאדמות הנוספות במכתב: "בשל טעות שנעשתה בתום-לב נטענו, באמצעות קבלן, כרם עצי זית".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק