אחרי החשש מפגיעה בשכר נוכח השינויים בתנאי העסקתם בזמן המשבר, נחתם הסכם שכר בין הרופאים לאוצר. לפי ההסכם, שיהיה בתוקף עד לסוף אפריל עם אופציה להארכה, עובדי הרפואה יקבלו את השכר הממוצע שכולל את תוספות השכר ואת רכיבי העבודה הנוספת ששולמו להם בשלושת החודשים האחרונים. על החשש מפגיעה בשכר הרופאים פרסמנו לראשונה בחדשות 12.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בשבוע שעבר דיווחנו כי עם המעבר למצב חירום במשק עוברים בתי חולים לעבודה במצב חירום, ולרופאים נאמר שתוספות שכר משמעותיות כגון תורניות וסופי שבוע לא יילקחו בחשבון המשכורת החודשית. הרופאים גם הביעו דאגה מכניסה לבידוד - עד עתה ימי בידוד באו על חשבון ימי המחלה של הרופאים אבל יש חשש שעוד כניסה לבידוד תבוא על חשבון הרופא. 

במכתב שבישר על הוסבר מדוע היה צורך בשינוי תנאי העסקה: "כידוע לכם, חשיפת אנשי צוות מלר"ד שיבא (מיון) הביאה לבידודם של 25 מבין 29 רופאי המלר"ד ו-60 מכלל 90 האחיות בו וסיכנה את המשך יכולתו לפעול", נכתב במכתב שבישר על ההסכם. "שמענו על חשיפת צוותים במלר"ד ברמב"ם וכלל צוותי המחלקות - האורולוגית באיכילוב, האורתופדית בפורייה ומחלקות פנימיות בוולפסון ובקפלן שהביאו לסגירתן ולפגיעה ביכולתם של בתי חולים אלה לתת מענה בתחומים חשובים לציבור.

 

 "מאחר שכך, נוצר הכרח שנפעל בימים אלה בצוותים נפרדים של רופאים, אחיות, כוחות עזר, ופקידות, שאינם נפגשים אלו עם אלו, כדי לשמר את היכולת "המבצעית" שלנו בתחומים השונים, גם אם יכנס אחד הצוותים לבידוד. על פי מתכונת עבודה ייחודית זו, יפעל כל אחד מהצוותים בבתי החולים במשמרות של 12 שעות עבודה כל 36 שעות". 

 
 


מנהלי בתי החולים יפעלו ככל הניתן על מנת לצמצם את פעילותם ועבודתם של הרופאים בבתי החולים ככל שצרכי בית החולים יאפשרו זאת.


אם נעבוד פחות שעות מהמוגדר לעיל, עקב ההנחיות של מנהלי בתי החולים להישאר בבית ולשמור על כשירותינו, לא תפחת השתכרותנו מהשכר הממוצע הכולל עבודה נוספת אותו קיבלנו ב-3 חודשי העבודה המלאים האחרונים כמפורט מעלה.


מי שהועסקו בחלקיות משרה ויעבדו בעת הזאת במשרה מלאה, יהיו זכאים לשכר שקיבלו ב-3 חודשי העבודה המלאים האחרונים כמוגדר מעלה באופן שיותאם למשרה מלאה.


רופאות/ים שלא הועסקו 3 חודשים מלאים, יהיו זכאיות/ים לשכר הממוצע הכולל עבודה נוספת שקיבלו רופאות/ים המדורגים באותה דרגה ומועסקות/ים באותה מחלקה בה הן/הם עובדות/ים.


רופאות בהריון יעבדו על פי הכללים והדין המקובלים, ויהיו זכאיות לתשלום השכר הממוצע הכולל את השכר המשולב, תוספות השכר וכן תשלום על פי כללי התכ"ז, במידה ונבצר מהן לעבוד מעבר לשעות היום הרגילות.  


בייביסיטר -בהזדמנות זו אני חוזר ומזכיר לכולכן/ם את שיתוף הפעולה שלנו עם הקרן ע"ש רות ורובל המגייסת סטודנטים לחינוך/סיעוד/רפואה לעשות בייביסיטר לילדי הצוותים הרפואיים. מי שמעוניינת/ן להסתייע בשירות זה מוזמנת/ן לפנות למוקד אר"מ בטלפון 03-5756091 שלוחה 1, או באמצעות טופס רישום הנמצא באתר: