בית משפט השלום בירושלים דחה היום (שני) את בקשת הפרקליטות לתיקון גזר הדין שניתן אתמול לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו במסגרת הרשעתה בפרשת המעונות. בבקשה הפרקליטות צוין כי גזר הדין כלל קביעה שלא נכללה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר הטיעון, אך בית המשפט קבע שלא מדובר בטעות ושכל הפרטים תואמים את הגרסה שנתניהו עצמה מסרה.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

בבקשת התיקון הבהירו בפרקליטות כי בניגוד למה שצוין בגזר הדין, כתב האישום המתוקן מייחס לנתניהו את העבירה הפלילית של "ניצול מכוון ללא מרמה" רק לגבי ארוחות פרטיות ולא בכל הקשור לאירוחים רשמיים או מדיניים. עם זאת, נשיא בית משפט השלום בירושלים ציין כי לאורך שני כתבי האישום, המקורי והמתוקן כאחד, נתניהו עצמה עשתה הבחנה בין "אורחים פרטיים" לבין "אורחים".

"בכתב האישום המקורי מזכירה המאשימה 6 פעמים את התיבה 'אירוחים פרטיים' בדרך כזו או אחרת ('אורחים פרטיים', 'אורחיה הפרטיים' או 'חברים פרטיים'), כאשר הסכום הכולל שהתקבל שלא כדין לפי כתב אישום זה עמד על 359,000 שקלים", כתב השופט אביטל חן.

הודתה בעבירה פלילית. נתניהו (צילום: החדשות)
הודתה בעבירה פלילית. נתניהו | צילום: החדשות

לדבריו, כתב האישום המתוקן שגובש לאחר משא ומתן ארוך בין הצדדים "שונה באופן מהותי מכתב האישום המקורי בתיאור העובדתי, בסכום שהתקבל (175,000 שקלים) ובסעיפי החוק, ובו לא מוזכרת המילה 'פרטיים' או התיבה 'אירוחים פרטיים', ולו פעם אחת".

עוד כתב השופט חן: "מקריאה פשוטה ניתן להבין כי כאשר התכוונה המאשימה לאירוח של אורחים פרטיים צוין הדבר היטב, במפורש ומספר פעמים בכתב האישום המקורי, וכאשר בכתב האישום המתוקן לא מופיעה כאמור, ולו פעם אחת התיבה 'אורחים פרטיים', מדובר בכל אורחי המעון ללא אבחנה ביניהם, שאם לא כן, היה מצוין אחרת".

הפרקליטות: "נפלה טעות בכתב האישום"

לדבריו, ניתן להניח שהפער בין שני כתבי האישום אינו מקרי וכאמור נובע מהמו"מ בין הצדדים "אשר 'הוליד' כתב אישום מתוקן שאינו דומה כלל לכתב האישום המקורי. בנסיבות העניין ומהטעמים שהובאו לעיל, הבקשה לתיקון גזר הדין נדחית".

בבקשת התיקון של הפרקליטות נכתב כי בעמוד 8 של גזר הדין בית המשפט התייחס לשיקולים לעונש, ובסעיף 2 נכתב: "הארוחות שנצרכו הוזמנו גם, ואולי בעיקר, לאורחיהם של ראש הממשלה ורעייתו. השפים הוזמנו לפי הניסוח של כתב האישום המתוקן, לבשל במקום לאורחיהם של ראש הממשלה ורעייתו. אין חולק כי מדובר במעון אירוח רשמי המארח אנשים רמי מעלה בארוחות ערב רשמיות, ואין כיום במרחק הזמן את היכולת להבחין בין הוצאות אלו לבין הוצאות פרטיות אם היו כאלה".

עוד נכתב בבקשה: "כתב האישום המתוקן שהוגש בהסכמה מתייחס כל כולו להוצאות פרטיות, להבדיל מהוצאות שהוצאו במסגרת היות בית רה"מ מעון אירוח רשמי. מדובר בקביעה שאף אין לה בסיס עובדתי בראיה כלשהי שהובאה בפני בית המשפט במסגרת הטיעונים לעונש. אירוחים רשמיים או מדיניים כל אינם מצוינם בכתב האישום (לא המקורי ולא המתוקן) כחלק ממעשי העבירה. בית המשפט יתבקש למחוק את הסעיף כולו שנבע משגגה".

נשיא בית משפט השלום בירושלים הטיל, בנוסף לסכום של 45 אלף שקלים שנתניהו תחזיר לקופת המדינה, קנס על סך עשרת אלפים שקלים על שרה נתניהו במסגרת הרשעתה הפלילית בתיק המעונות. נתניהו, מצדה, ביקשה מהשופט לשלם את כלל הסכום ב-10 תשלומים, וזה נענה לבקשתה.