סערת NSO במשטרה ותיקי נתניהו: במשרד המשפטים יגישו בעוד יומיים (שלישי) את ממצאי הבדיקה הממוקדת בנוגע לשימוש בתוכנות הרוגלה בתיקי ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. ייתכן כי ביום שלישי יוגשו ממצאים חלקיים בלבד – ואז יוחלט כיצד להמשיך במשפט, שלפי שעה מתנהל כמתוכנן.

עד כה, לא העלתה הבדיקה תוצרים שיכולים להשפיע באופן מהותי על התנהלותו של תיק 4000. על פי העולה מבדיקת משרד המשפטים, נראה כי לחומרים שנשאבו ממכשיר הטלפון של עד המדינה שלמה פילבר לא הייתה תרומה משמעותית לחקירה, אם בכלל.

היה צו עוד בחקירת תיק בזק הראשון ברשות לניירות ערך שאפשר חדירה לטלפון. השימוש הלא חוקי בתוכנות רוגלה נעשה אחר כך במשטרה בחקירת תיק 4000, כך שהפרקליטות עשויה לטעון שמדובר בחומרים שלא היה בהם צורך ולא נעשה בהם שימוש, ולכן לא צריכה להיות לכך השפעה מהותית על התיק.

כאמור, מדובר עדיין בממצאים חלקיים – אשר יוגשו לבית המשפט על ידי הפרקליטות רק מוחרתיים. ככל שמצב הדברים ישתנה ויתברר כי נעשו חריגות גם בשלבים מוקדמים יותר או שנעשה שימוש בתוצרים, יכולה להיות לכך השפעה אחרת. כך או כך, סנגורי נתניהו והנאשמים האחרים לא צפויים לעשות חיים קלים לפרקליטות גם בנושא הזה.

השפעת הפרשה על המשך המשפט

צוות ההגנה צפוי לבקש לדחות את עדות פילבר שאמורה להתחיל בשבוע הבא. בשלב זה לא בטוח שהפרקליטות תתנגד לבקשה. מכיוון שפילבר הוא העד האחרון בקבוצת העדים הראשונה של תיק 4000, אחת האפשרויות יכולה להיות כי ידלגו על עדותו ויעברו לקבוצת העדים הבאה – שנוגעת לתיק 1000. אם הבדיקה לא תושלם במלואה עד יום שלישי הקרוב, הסיכוי לדחיית עדות פילבר יגדל.

מחר צפויה להתחיל עדותה של היועצת המשפטית לשעבר במשרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד. אחריה יעיד הדובר הפוליטי לשעבר של נתניהו, שי חייק, ואחריו – אם לא יהיו שינויים – יעיד מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר.