מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם הבוקר (רביעי) דוח על התנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיה. המבקר מגיע למסקנה חד משמעית - מתבצע שיטור יתר כלפי אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, בייחוד בקרב קטינים. הדוח מתייחס לכל השלבים בהליך הפלילי - החל משלב המעצר, דרך פתיחת תיק החקירה ועד הגשת כתבי אישום.

לפי הדוח, שיעור המעצרים של קטינים יוצאי אתיופיה עומד על 5.6 אחוזים - פי 3.3 משיעורם באוכלוסייה. שיעור המעצרים של בגירים יוצאי אתיופיה עומד על 4.3 אחוזים - פי 2.5 משיעורם הכללי באוכלוסייה. אמנם חלה ירידה בשנים האחרונות בשיעור מעצרי הקטינים, אך עדיין מדובר בנתון גבוה באופן חריג במיוחד. ניתן למצוא נתונים דומים גם ביחס לתיקי החקירה שנפתחו ולשיעור העיכובים שבוצעו מקרב יוצאי אתיופיה.

 

נתוני המשטרה, בעיבוד משרד מבקר המדינה (צילום: מתוך דוח מבקר המדינה)
נתוני המשטרה על מעצרים של יוצאי אתיופיה, בעיבוד משרד מבקר המדינה | צילום: מתוך דוח מבקר המדינה

עוד קובע אנגלמן כי המשטרה זוכה לאמון נמוך מדי מצד בני ובנות קהילת יוצאי אתיופיה. המשטרה עצמה הציבה יעד ולפיו 30 אחוז מהקהילה ישיבו ב-2019 כי הם נותנים אמון במשטרה, אך בפועל רק 13 אחוז השיבו כך. לעומת זאת, הנתון בכלל האוכלוסייה עמד על 56 אחוז. המבקר מוסיף וכותב כי אין גורם אחד במשטרה שבוחן במבט על את מכלול ההיבטים הקשורים להתנהלותה אל מול יוצאי אתיופיה.

ציטוטים מתוך הליך שיתוף ציבורי שערך המבקר אנגלמן (צילום: מתוך דוח מבקר המדינה)
ציטוטים מתוך הליך שיתוף ציבור שערך המבקר | צילום: מתוך דוח מבקר המדינה

גם בצה"ל מצא המבקר אכיפת יתר כלפי החיילים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה. שיעור הכלואים בצה"ל מקרב יוצאי אתיופיה עמד ב-2019 על 11.7 אחוזים - נתון גדול משמעותית ביחס לשיעורם בצה"ל שעמד על 4 אחוזים.

כמו כן, אנגלמן קובע כי תיקי חקירה פתוחים מונעים מקטינים להתגייס לצבא ולהשתלב בחברה. בדוח נמצא כי בני נוער יוצאי אתיופיה עם תיקי חקירה פתוחים, כלל אינם יודעים שנפתחו נגדם תיקי חקירה ולעיתים בהיעדר מוטיבציה, יכולת או תמיכה, הם לא יכולים לפעול לסגירת התיק כדי לקדם את גיוסם לצה"ל.

את עיקרי הדוח ניתן לראות בסרטון מיוחד של משרד מבקר המדינה, בהגשת דמאס פיקדה, שהוכה בזמן שירותו הצבאי על ידי שוטרים. ב-2015 חשף ברהנו טגניה ב"מהדורה המרכזית" את תיעוד האלימות המשטרתית כלפי פיקדה, שהוביל לסערה ציבורית רחבה.

 

קורא לצדדים להרגיע את האוויר. פקדה
דמאס פיקדה | צילום:

בנוסף, נמצא בדוח כי אין שוויון הזדמנויות ביציאה ממעגל הפשע. כך למשל, בשנים 2015-2019 שיעור הקטינים מקרב יוצאי אתיופיה שהופנו להליך חלופי להליך הפלילי היה קטן ב-10 אחוזים משיעור הקטינים שהופנו לתהליך זה מקרב כלל האוכלוסייה.

ניתן למצוא מסקנות עגומות גם בנוגע למתווה החנינה למחיקת רישום פלילי של קטינים וצעירים יוצאי אתיופיה. בדוח נכתב כי במשך כשלוש שנים התקבלו 140 בקשות בלבד, רק 48 מהן נענו בחיוב. לדברי מבקר המדינה, מיעוט הבקשות שהגישו צעירים יוצאי אתיופיה למחיקת רישום פלילי מעיד על פערים בהתאמת המתווה ובשיווקו במתכונתו הנוכחית לצעירים אלה, נוכח חוסר האמון שהם חשים כלפי רשויות אכיפת החוק.

 

מתניהו אנגלמן (צילום: Miriam Alster Flash 90)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן | צילום: Miriam Alster Flash 90

בדוח מבקר המדינה נמצא כי שיעור התלונות שהגישו יוצאי אתיופיה למחלקה לחקירות שוטרים - גדול ביותר מפי שניים משיעורם באוכלוסייה. בביקורת עלה כי בשנים 2017 עד 2020 נפתחו במח"ש 24,033 תיקים, ומתוכם 1,074 מהתלונות היו של יוצאי אתיופיה. רוב התלונות נפתחות בעקבות חומר משטרתי ולא לאחר תלונה יזומה - דבר המוביל לכך שחלק גדול מהן אינן מבוררות. עוד נקבע כי מח"ש ויחידת המשמעת של המשטרה אינן מבצעות פילוח של תלונות לפי קבוצות אוכלוסייה, תלונות שמקורן בגזענות, אפליית אוכלוסיות מודרות, שיטור יתר ופרופיילינג.

הגוף האמון על המאבק בגזענות הוא היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. אולם, לפי המבקר אנגלמן - טיפול היחידה בתלונות מתמקד בבדיקה ומעקב בלבד. "מאחר שלא הוקנו ליחידה סמכויות אכיפה לצורך מילוי תפקידיה ואף אין לה מעמד מקצועי, בפרט מול מח"ש או המשטרה, אופן טיפול היחידה בתלונות מוגבל", נכתב בדוח.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה:

שוטרי משטרת ישראל פועלים כל העת להגן ולשרת נאמנה את כל אזרחי ישראל, ולספק להם שירותי משטרה שוויוניים ללא קשר למוצא, דת או צבע עור. בשנים באחרונות, המשטרה הכירה בפערים אל מול הקהילה, ולכן נעשו מגוון רחב של פעולות לחיזוק הקשר ולפתרון בעיות שונות.

רק השבוע הוקמה במשטרה חטיבת הקהילות, שתהווה גורם מקצועי-ארצי מתכלל לנושא זה ותפעל לייצר מנגנונים ותהליכים נוספים, בקרב השוטרים ועם הקהילה. הקמת החטיבה הינה מהלך אסטרטגי ארוך טווח, שנועד לשפר את איכות שירותי המשטרה הניתנים לקהילות השונות, בהם קהילת יוצאי אתיופיה.

נציין כי בשנים האחרונות, פעולות אקטיביות ויזומות של המשטרה בנושא הניבו תוצאות חיוביות משמעותיות, בהן מענה לסוגיית שיטור היתר, סגירת תיקים פליליים רבים לנוער יוצאי אתיופיה, קיום של דיאלוג קבוע מול מנהיגים מן הקהילה, סדנאות כשירות רב תרבותית לשוטרים, פעילות של עשרות שוטרים קהילתיים שהוכשרו במיוחד לפעילות בקרב הקהילה תוך מיקוד במניעה והשקעה בפרויקטים קהילתיים ועוד. נמשיך לפעול לקיום הליכי פיקוח ובקרה סדורים בתוך הארגון, לחיזוק הקשר עם הקהילה, להגברת האמון, לטיפול אפקטיבי ושוויוני בפשיעה ולשיפור מתמיד של שירותי המשטרה הניתנים לקהילה.

בכל הנוגע לפשיעה בקרב יוצאי אתיופיה: הטיפול בפשיעה, החל מפתיחה בחקירה ועד מעצר או כל פעולת אכיפה אחרת - מתבצע ללא משוא פנים וללא קשר למוצאו של חשוד. הפעילות המשטרתית שבוצעה בשנים האחרונות למניעת תיקי מגע מול הקהילה נושאת פרי, ולראיה חלה ירידה של 57% בקרב קטינים וירידה של 17% בקרב בגירים וגם בכמות המעצרים נרשמה ירידה משמעותית. הארכות מעצרים וכתבי אישום עומדים למבחן בית המשפט והמשטרה בוחנת כל העת, בפרט כשמדובר בקטינים, שיקום ומציאת חלופות להליך פלילי או למעצר, הכל בהתאם לתבחינים הקבועים בחוק ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי וענייני כשכל מקרה נבחן לגופו לפי חומרת העבירה וקריטריונים אחידים.

בכל הנוגע לאמון ושיתוף הפעולה עם הקהילה: לצערנו אירועים בודדים, חריגים ונקודתיים שהובילו לגל מחאות ענק בשנת 2019 - השפיעו לרעה באופן משמעותי על אמון הציבור במשטרה בסקר שנערך בסמוך, אמון שנבנה ועלה בשנים האחרונות בהדרגתיות.

צעדים בוני אמון ושיתופי פעולה עם הקהילה, מתבצעים הן ע"י תחנות המשטרה המקומיות והמש"קים, והן ברמה הארצית באמצעות מגוון פרויקטים. נמשיך לפעול להגברת אמון הציבור במשטרה ולחזק את הקשר ושיתוף הפעולה עם הקהילה.