הסאגה נמשכת: בפרקליטות לא הספיקו לעבור על כל ההתכתבויות של אילן ישועה, עד התביעה הראשון במשפט נתניהו (במסגרת תיק 4000). היום (ראשון) הפרקליטות ביקשה מבית המשפט דחייה נוספת של שישה ימים במסירת החומרים מהמייל של ישועה. המשמעות: הדיונים שנקבעו לשבוע הבא בסכנת ביטול. הסנגורים של בני הזוג אלוביץ' מסכימים לבקשת הדחייה.

הפרקליטות הייתה אמורה להעביר את כל ההתכתבויות עד מחר, 5.7, ובשבוע הבא צפויה להתחדש חקירתו הנגדית של ישועה. "לא נוכל לעמוד באופן מלא במועד שנקבע בהחלטת בית המשפט הנכבד", נכתב בבקשה. "הפרקליטות מודעת לכך שהארכה המבוקשת על ידה תביא לביטולם של מספר דיונים נוספים, ואינה מקלה בכך ראש".  בפרקליטות ציינו כי ההחלטה שמחייבת אותם לעבור באופן פרני על הודעותיו של ישועה היא חריגה, והיא זו שגורמת לעיכוב הנוסף.

"המאשימה ממלאת בקפדנות אחר החלטת בית המשפט הנכבד אך מטבע הדברים, החלטה חריגה זו משליכה על משך הזמן הנדרש לביצוע המשימה", הוסיפו. בפרקליטות ציינו: "המאשימה עשתה כל שלאל ידה על מנת לעמוד בהחלטת בית המשפט הנכבד. לאור העובדה שמערכות החיפוש אינן זמינות, באופן רגיל, לצוות הפרקליטים המטפל בתיק אלא לרשויות החקירה בלבד, נתקלה המאשימה בקשיים טכניים מסוימים בכל הנוגע להתקנה ולשימוש במערכות אלה".

בפרקליטות הסבירו: "חרף הקשיים, ובמאמצים מרובים של צוות הפרקליטים המטפל בתיק, עברו הפרקליטים המטפלים בתיק, באופן פרטני, על יתרת התכתבויות הוואטסאפ וה- SMS הנוספות, ועל כ-20,000 תכתובות דואר אלקטרוני של הגורמים שעליהם הוסכם במתווה החיפוש". חלק מהתכתובות שהוגדרו רלוונטיות כבר הועברו להגנה.

התובעת ליאת בן ארי (צילום: החדשות12)
התובעת ליאת בן ארי, ארכיון | צילום: החדשות12

סנגורי בני הזוג אלוביץ' הודיעו כי הם מסכימים לבקשת הדחייה של הפרקליטות. בהודעת הסנגורים, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, נכתב כי "היקפו העצום של חומר החקירה, וחשוב מכך - תכניו המהותיים הנלמדים ממה שכבר הועבר לידי ההגנה, ממחישים את חשיבותו ומשמעויותיו של חומר החקירה, שרק חלק קטן ממנו התגלה להגנה במהלך חקירתו של ישועה".

גורם המצוי בפרטי התיק מסר ל-N12 כי "חומר דרמטי זה, שאותו היועמ"ש לא בחן טרם החלטתו על הגשת כתב האישום - מחייב אותו לקיים סדרת דיונים מעמיקה כדי להכירו, לעמוד על משמעויותיו ולחשב מסלול מחדש".

בפרקליטות עדיין ממשיכים לעבור על חלק מהתכתובות של ישועה במייל: "קיימת מגבלה טכנית שאינה מאפשרת מסירה חלקית של החומרים מתוך תיבת המייל, ואלה יימסרו להגנה במרוכז. לא נוכל לסיים עד למועד זה את המעבר על תוצאות החיפוש בתכתובות הדואר האלקטרוני שלגביהן לא נערך מעבר פרטני".

גם לאחר צמצוצמים, נותרו כ-11,000 תוצאות חיפוש במייל של ישועה. "לצורך מעבר על תוצאות אלה וסיווגן, יידרש לצוות הפרקליטים פרק זמן נוסף של מספר ימים. למען הסר ספק יובהר, כי הארכה הנוספת המבוקשת כאן היא מצומצמת ומתוחמת מאוד ביחס להיקפן של תכתובות הדוא"ל עליהן נדרש צוות הפרקליטים המטפל בתיק לעבור באופן פרטני, וגם היא מחייבת מאמץ משמעותי וניכר", נכתב בבקשה. פרקליטי הנאשמים - בהם עורכי דינו של נתניהו - צפויים להגיב עוד היום לבקשה.