הצוות הבין-משרדי לבחינת חלופות לעונש המאסר, הגיש היום (ראשון) את מסקנותיו לשר המשפטים גדעון סער. הדוח מהווה צעד נוסף ליישום מסקנות ועדת דורנר, כדי להביא בסופו של דבר לצמצום השימוש בעונשי מאסר. המטרה היא לאפשר לעבריינים מורשעים להשתקם בצורה טובה יותר.

אחת ההמלצות הבולטות של הצוות היא עונש "משמורת בקהילה". הדוח ממליץ לעגן בחוק עונש חדש שכולל שהות בבית במשך רוב שעות היממה בפיקוח אלקטרוני. העונש נועד להחליף, במקרים שיימצאו מתאימים לכך, עונשי מאסר של עד כשנה או מעט יותר מכך. לפי מסקנות הצוות, במהלך תקופת ריצוי העונש, המפוקח יידרש להשתתף במסגרות נוספות, כמו מסגרות טיפוליות, עבודות שירות ובמקרים מסוימים גם בשילוב של עבודה.

בנוסף, הצוות ממליץ על שורת צעדי שיקום ובהם חיזוק הקשר בין גופי הטיפול השונים. עוד ממליץ הצוות לקדם פיילוט "הליך שיקום מהכלא אל הקהילה", שבמסגרתו תוקם בבתי סוהר מסיימים ועדה שתעסוק בתכנון ובהיערכות מוקדמת לקראת שחרורו של האסיר ממאסר - באמצעות גיבוש תכנית טיפולית מותאמת מבעוד מועד. כמו כן, הדוח מציע להרחיב את השימוש בבתי המעבר, שמאפשרים מתכונת כליאה גמישה יותר לקראת שחרור האסיר מהכלא, לצד הרחבת ההוסטלים המיועדים לתקופת השחרור על תנאי מהמאסר.

עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שעמדה בראש הצוות, מסרה: "יש לקוות שעבודת הצוות תיתן כלים בידי הממשלה ותסלול את הדרך ליצירת מענים הולמים ומותאמים יותר לצורך שיקומם ושילובם של נאשמים בחברה. שילוב זה הוא אינטרס של המדינה, ומחובתה של המדינה על רשויותיה השונות לנקוט באופן יזום בצעדים שיאפשרו ויעודדו שיקומו של כל עבריין המסוגל לכך".