הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש הבוקר (רביעי) בבית המשפט המחוזי בירושלים והסתיים בשעות הצוהריים. אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר והעד המרכזי בתיק 4000, עמד שוב על דוכן העדים. זהו הדיון החמישי שבו מתנהלת החקירה הנגדית של ישועה, לאחר שהעיד מטעם התביעה.

עורך הדין ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק לשעבר, סיים היום את חלקו בחקירה הנגדית של ישועה. עד התביעה שוחרר לביתו כשביום שלישי הוא ישוב לבית המשפט לחלקה של עו"ד מיכל רוזן עוזר בחקירה הנגדית. הדיון נמשך זמן קצר לאחר מכן בנוגע למחלוקת הטכנית בין התביעה להגנה.

עו"ד חן: "לא סביר שנמחקו הרבה שיחות ביום מסוים", ישועה טוען: לא זוכר

בתחילת הדיון ביקש סנגורו של אלוביץ' להתעכב על שבע השיחות המחוקות מהטלפון של ישועה. "גם אם אתה לא זוכר שמחקת, השיחות נמחקו על ידך", הוא אמר. לדברי עורך הדיו חן, נמצאו 48 שיחות מחוקות, ארבע מתוכן עם שאול אלוביץ׳, שבע שיחות מחוקות עם איריס אלוביץ׳, שיחה שנמחקה עם שי חייק, ושמונה שיחות שנמחקו עם ניר חפץ שהן כלל השיחות עימו. "מדובר ברצף תאריכים וגם מחיקת כל השיחות עם ניר חפץ". ז'ק טוען שלא סביר שבאורח מקרי נמחקו כל השיחות עם ניר חפץ, הרבה שיחות ביום מסוים. ישועה מנגד טוען שהוא לא זוכר שמחק.

"אתה זוכר שהקלטת שיחות עם חפץ?", שאל חן את ישועה. הוא מצידו הכחיש וטען: "לא, אתה מסתכל על זה היום בדיעבד כאילו הכול היה חלק ממאסטר פלאן שלי. אני אפילו לא סיפרתי לעורכי הדין שלי. לא זכרתי את ניר, אני לא זוכר בדיוק את מה שהיה שם".

עו"ד חן: "ניסית להפריד בין איריס ושאול לבין מערכת הכתבים", ישועה: "אתה ממשך הופך את התמונה"

בתום ההפסקה, אמר ישועה לעו"ד חן בעניין: "על מה אדוני מדבר? יום יום שיחות והתכתבויות שבהם הם מתבטאים כלפי מעלה. הדרישות לא היו ימין ולא היו שמאל, איך השיח הזה יכול להתנהל עם ראש מערכת? תוסיפו עוד תמונה ותשנו". עוד הוא הוסיף: "השיח היום יומי שאף עורך לא היה נשאר, אני לא יודע איך שרדתי. עסקנו ברפש, זו המציאות. בחנו מינויים חדשים לפי אם הם יהיו לויאליים או לא".

עו"ד חן השיב: "אני טוען שאתה מניפולטור שניסה להפריד בין איריס ושאול לבין מערכת הכתבים כדי שתוכל לשלוט במערכת". ישועה המשיך: "היה גועל נפש אין סופי. אם הם רצו לדבר עם מישהו, הם יכלו. אני חשבתי שבתוך הדבר המורכב הזה זה לא ישרת לא אותם ולא את המערכת. הייתי אומר לו שאסור לו לפגוש את המערכת? אתם מציגים פה צל הרים כהרים ואתה ממש הופך את התמונה. לא שמעתי דבר כזה מופרך מימיי".

ז'ק חן שאל: "האם העדות שלך פה היא בשל החשש שרשויות האכיפה יעמידו אותך לדין?". ישועה ענה באופן שלילי: "מהיום שקראו לי לחקירה לא הייתה לי לא טקטיקה ואפילו לא אסטרטגיה. אני לא משפטן. הייתי האדם המאושר בעולם אם לא הייתה החקירה. שום דבר לא הושפע. אני אומר את האמת".