הממשלה אמנם החליטה היום לגרש 400 ילדי עובדים זרים, אך מסתבר שהיא מתקשה לעמוד במדיניות שקבעה בעצמה.

לצד סילוק הילדים שאינם עומדים בקריטריונים שקבעה הוועדה הבין משרדית, אישרו השרים עקרונית ייבוא של עובדים עונתיים זרים. בהודעת הממשלה נכתב כי ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים הונחו לפעול להסדרת העסקתם של עד 300 עובדים זרים שיגיעו לישראל מסרי לנקה, לתקופה של עד ששה חודשים, בענף החקלאות.

"העסקת עובדים מחו"ל על בסיס עונתי מאפשרת להגדיל את תשומת העבודה בתקופות השיא של הביקושים לעובדים", נטען בהסברים שהונחו בפני הממשלה בקבלת ההחלטה. "הואיל והעובדים העונתיים נדרשים לצאת מהמדינה בתום תקופת ההעסקה, נמנעות השתקעותם במדינה והישארותם באופן לא חוקי בתחומיה".

הדרישות: עברית ואישורים

הבוקר אישרה הממשלה את החלטת הוועדה הבין משרדית, שלפיה יישארו בארץ כ-800 ילדי עובדים זרים וכ-400 יגורשו. 13 שרים תמכו בהצעה ועשרה התנגדו.

השרים אימצו את אמות המידה שקבעה הוועדה: חמש שנים במערכת החינוך בישראל, ידיעת עברית ואישורי עבודה תקינים להורים. במרכז הדיון עמד סירובו של שר הפנים אלי ישי להקים ועדת חריגים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע שמקרים חריגים לא יישארו להכרעתו הבלעדית של ישי, והוא ייעזר בייעוץ מהוועדה.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו ל"חדשות 2" בפייסבוק