מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פירסם היום (שלישי) דוח ביקורת בנוגע למתאם לטיפול בשבויים ובנעדרים. "מדינת ישראל מחויבת לשבויים ולנעדרים ולמשפחותיהם. ההקרבה שלהם עבור המדינה צריכה להעמיד אותם בראש סדר העדיפויות", ציין המבקר.

"זהו נושא של דיני נפשות", הוסיף אנגלמן. "מדינת ישראל צריכה לפעול לשחרור הלוחמים והאזרחים הנמצאים בידי האויב, ועליה לפעול באופן הרגיש ביותר מול המשפחות. הדוח כולל ליקויים שדורשים תיקון מיידי ועל הממשלה להסדיר את פעילותו של מתאם השבויים והנעדרים".

הדוח מתמקד בעיקר בהתקשרויות עם המתאם. בין היתר מצוין כי ועדת שמגר שדנה בנושא הציעה מתכונת לניהול הטיפול בנושא השבויים והנעדרים. אולם, בחלוף עשור טרם התקבלו החלטות. הממשלה לא קיבלה את הצעות הוועדה ואף לא קבעה מתכונת אחרת לניהול הטיפול בנושא. עוד נכתב בדוח כי לא התקיימו דיונים נוספים של הממשלה או הקבינט בממצאי הוועדה, זאת למרות הנחיית ראש הממשלה ועמדת גורמים שונים שלפיה נדרשת מדיניות לאומית בנושא.

כמו כן, אנגלמן מצא שבמשך שנים משרד ראש הממשלה פעל בלי שקבע את המתכונת לניהול הקשר עם משפחות השבויים והנעדרים. בפנייה של אחת המשפחות למשרד המבקר נכתב שהפגישות עם המתאם "ריקות מתוכן" וכי הוא לא הציג אף מידע משמעותי.

מתניהו אנגלמן (צילום: Miriam Alster Flash 90)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן | צילום: Miriam Alster Flash 90

באופן כללי, נמצא כי מתאם השבויים והנעדרים פעל במשך השנים בלי שמשרד ראש הממשלה קבע את תוכן תפקידו, תחומי אחריותו, סמכויותיו ומסגרת הפעולה המפורטת שלו. המבקר אנגלמן ציין בדוח כי התמודדות המדינה במשך השנים עם סוגיית השבויים והנעדרים מצריכה הסדרה של הפעילות הנוגעת לנושא.

ממשרד רה"מ נמסר בתגובה: "נושא השבויים והנעדרים מהווה סוגיה ליבתית אשר נמצאת על סדר היום באופן שוטף ומנוהלת בידי ראש הממשלה באופן אישי, בהובלת מתאם השבויים והנעדרים מטעמו. מתנהלת פעילות נרחבת, מגוונת ורגישה - שבשל החשאיות הנדרשת, בין היתר אל מול השותפים השונים, לא ניתן לפרט מאמצים ותהליכים אלו".

"לגופן של הטענות, מסקנות ועדת שמגר עומדות לנגד מקבלי ההחלטות מאז פרסומן", מסרו ממשרד רה"מ. "בתוך כך, המלצות הוועדה הוצגו ונידונו בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיים ביוני 2014 ועלו שוב בדיון שהתקיים בקבינט בינואר 2017, כמו גם בדיונים פנימיים נוספים, ההמלצות מוצגות בפורומים השונים של מקבלי ההחלטות ובפורומים מקצועיים ואף הוצגו למתווכים השונים במו"מ המתקיים לשחרור השבויים והנעדרים".

עוד נמסר ממשרד רה"מ כי מתאם השבויים הונעדרים מטעם ראש הממשלה עובד בשיתוף פעולה ובתיאום עם הגורמים האחראים על הנושא בגופי הביטחון השונים, תוך סנכרון ופגישות עם כלל הגופים העוסקים במלאכה.

"ראש הממשלה והמתאם מטעמו שמרו על קשר וימשיכו לעמוד בקשר עם משפחות השבויים והנעדרים וללוות אותן", הוסיפו ממשרד רה"מ. "באשר לסוגיית ההתקשרות עם המתאם, ההתקשרות, הארכותיה והיקף הפעילות הנדרש, נבחנו על ידי ועדת המכרזים המשרדית בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. במסגרת זו, בוחנים נציגי החשב והיועצת המשפטית של המשרד, את כלל ההיבטים הרלוונטיים להתקשרות, לרבות הנחיות החשב הכללי ביחס להתקשרות עם יועצים חיצוניים. ממשלת ישראל תמשיך ללא לאות במאמצים, גלויים וסמויים, להשבתם של השבויים והנעדרים, תוך בחינה מתמדת של כלל הצעדים הנדרשים".