היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט פירסם הערב (שלישי) חוות דעת, בנוגע להשלכות של היעדרו של שר משפטים במדינת ישראל. לדבריו, עם פקיעת כהונתו של ממלא מקום שר המשפטים וללא מינוי שר משפטים קבוע - קבינט הקורונה, הקבינט המדיני-ביטחוני וועדת השב"כ, מנועות מלהפעיל את הסמכויות המוקנות להן ולקבל החלטות.

לקריאת חוות הדעת המלאה לחצו כאן

לפי החוק, שר המשפטים אמור להיות חבר בכל אחת מהוועדות לעיל. בנוגע לקבינט המדיני-ביטחוני מסייג היועמ"ש וקובע כי הוא מורשה להפעיל את סמכויותיו במקרי דחיפות וחיוניות המחייבים זאת, בתנאי שמספר השרים המשתייכים לכל אחד מהגושים הפוליטיים יהיה שווה. הפעלת הסכמויות של קבינט הקורונה וועדת השב"כ תלויה במינוי שר משפטים, כאשר בקבינט הקורונה נדרש גם כן להשוות את מספר החברים מכל גוש.    

נתניהו וגנץ (צילום: דוברות הכנסת)
הממשלה הפריטטית שלא עבדה | צילום: דוברות הכנסת

למרות המניעה לקבל החלטות, וועדות השרים אינן מנועות מלהתכנס ולדון וכן לשמוע סקירות בנושאים שונים. היועמ"ש מבהיר כי לממשלה עומדת הסמכות לדון ולהחליט במקום וועדות השרים, "ובמצב הדברים הנוכחי, נראה שזו דרך המלך", כלשון חוות הדעת.

את הדברים מבסס היועמ"ש על חוק-יסוד: הממשלה, שבו נקבע המנגנון להבטחת עיקרון הפריטטיות בממשלת החילופים של נתניהו וגנץ. בהתאם לחוק, מוכרח להתקיים שוויון במספר החברים בוועדות השרים המייצגים כל אחד מראשי הממשלה. לפי חוות הדעת, "במצב הדברים הקיים, דרישה זו אינה מתקיימת ביחס לאף אחת מהוועדות, ולפיכך, ועדות אלו אינן יכולות להפעיל את הסמכויות הנתונות להן, ולאמץ החלטות מחייבות".