"פרטיות הציבור נפגעה, סכנה לביטחון המדינה": מבקר המדינה קובע בדו"ח מיוחד שפרסם היום (שני) כי בארבעה אירועים שונים שב"כ פעל בניגוד לכללים ולנהלים ופגע באופן לא מידתי בפרטיות הציבור. לפי הדו"ח, באחד מהאירועים, השתמשו בשב"כ בנתונים על ישראלים שאינם חולים - ואף לא באו במגע עם חולים.


סיקור נרחב - דוחות מבקר המדינה:

עוד מזהיר המבקר כי פעילות האיכונים פגעה בשב"כ ועלולה גם לפגוע ביכולותיו בעתיד. "כפועל יוצא מפעילות הסיוע שנתן שב"כ למשרד הבריאות נפגעה פעילותה השוטפת של מחלקה מסוימת", קבע המבקר בדו"ח. "כמו כן פעולות הסיוע הובילו לחשיפה מסוימת של יכולות השירות, אשר עלולה לפגוע בשירות בעתיד, עת יידרש לממש את ייעודו ולמלא את תפקידיו".

"שב"כ לא עמד במשימה"

המבקר קובע כי שב"כ לא עמד במשימות שהוטלו עליו במלואן. המשימות כללו זיהוי נתוני מיקום ונתיבי תנועה של חולים ב-10 עד 14 הימים שקדמו לאבחון, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עם החולה ככל הניתן, ברדיוס של שני מטרים ולמשך 15 דקות לפחות.

"בפועל, בידי שב"כ לא הייתה יכולת לספק ביכולות אותן הוא הפנה למשימת הסיוע, איכונים ברזולוציה הנדרשת", נכתב בדו"ח. "דבר זה השפיע ישירות על אפקטיביות פעילותו ועל ההיקף הגדול יחסית של המגעים שאיתר, וכפועל יוצא מכך על המספר הגדול יחסית של האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד, ובכלל זה גם של מי שלא היה במגע קרוב עם חולה".

מתניהו אנגלמן (צילום: Miriam Alster Flash 90)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן | צילום: Miriam Alster Flash 90

התוצאה על פי הדו"ח חמורה - רק כ-3.5% מהאנשים שנמצא כי היו במגע עם חולים, ולפיכך נדרשו להיכנס לבידוד, התבררו בסופו של דבר כחולים. היחס בין מי שאכן חולים לבין כלל המבודדים נקרא יחס "אות רעש".

בשב"כ טענו בתגובתם למבקר כי היחס עלה לכ-4.6% בחלוף הזמן וכי אם מקזזים פרטים הנוגעים לבני משפחה ולאיכונים כפולים, היחס הזה עומד בתקופת ההפעלה השנייה (מאז ה-1 ביולי) על 7.3%. ועדיין, מדובר ביעילות נמוכה משמעותית מזו של חקירה המתבצעת תוך תשאול החולה, שעמדה על פי המבקר על כ-24%. המבקר אומנם קובע כי כ-30% מהחולים המאומתים אותרו על ידי שב"כ, אך כי לא מדובר במיצוי היכולות שצריכות לפעול בשילוב עם החקירה האפידמיולוגית.

הדו"ח קבע: "פרטיות הציבור נפגעה"

עם הפעלת איכוני שב"כ בגל הראשון וכן בגל השני רבים חששו מסכנת הפגיעה בפרטיות הציבור – ודו"ח המבקר חושף כי לא מדובר בחשש שווא. "למרות פעולות רבות ששב"כ נקט על מנת למזער ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות", כתב המבקר, "התרחשו ארבעה אירועים שבהם השירות פעל בניגוד לכללים ולנהלים ובדרך שהיה בה כדי לפגוע באופן לא מידתי בזכות לפרטיות".

שניים מאירועי הפגיעה בפרטיות היו, להגדרתו של המבקר, תקלות בפעולות מחקר ופיתוח שנעשו בסבב ההפעלה הראשון בחודשים מרץ עד יוני. "בוצע מחקר על בני אדם שאינם חולים ולא באו במגע עם חולים אשר שהו באזור שאותרו בו חולים רבים", חושף אנגלמן. "אומנם השימוש בנתונים על בני אדם אלה נעשה באופן אנונימי, אך כאמור אלה היו נתונים על בני אדם שלא היו חולים ולא היו במגע עם חולים".

האם אפליקציית "המגן 2" בטוחה לשימוש? (צילום: מתוך חי בלילה, קשת 12)
אפליקציית המגן | צילום: מתוך חי בלילה, קשת 12

"עם היוודע הדבר לגורמי הייעוץ המשפטי בשירות", ממשיך המבקר בתיאור הפרת הפרטיות, "הונחו אנשי המו"פ לחדול מהפעילות. בעקבות כך בוצע גם תחקיר בשירות, ובהתבסס עליו קבע השירות הנחיות מחמירות על מנת שתקלה דומה לא תישנה. השירות דיווח ליועמ"ש לממשלה על האירוע כולו במסגרת דיווח עיתי ב-26.4.20". פעילות מחקר ופיתוח אחרת נעשתה בלי שהתקבלה כלל הרשאה מתאימה ובדרך עבודה שלא אושרה לשב"כ.

נוטשים את אפליקציית "מגן"

בנוסף העלה הדו"ח כי השימוש באפליקצית מגן ירד משמעותית. בשבוע שבין 29 ביולי ו-5 באוגוסט, 74,000 איש הסירו את האפליקציה בעוד שרק 71,600 משתמשים הורידו אותה. מספר המשתמשים הכולל עמד ב-5 באוגוסט על כ-900,000 בני אדם.

בעקבות הממצאים המליץ המבקר לצוות השרים בהובלת שר המודיעין ולמשרד הבריאות "לבחון את המשך ההסתייעות בשב"כ". זאת, נוכח היחס שבין התוצרים מהפעילות ומחיר הפגיעה בפרטיות, וחשיפת יכולות השב"כ. עוד המליץ אנגלמן לוודא כי הסיוע של השב"כ משתלב עם חקירה אפידמיולוגית מעמיקה הכוללת תשאול של החולה, ושמשרד הבריאות המודיעין והמל"ל יפעלו להטמעה אפקטיבית של אפליקציות אזרחיות.

________________________________

תגובת השב"כ לממצאים: 

1. בתאריך 17/3/2020 הסמיכה ממשלת ישראל את שירות הביטחון הכללי להעמיד את יכולותיו הטכנולוגיות המתקדמות לטובת המאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה בישראל. לצד האחריות של שב"כ לסיכול טרור וריגול, השב"כ נענה לבקשה מתוך אחריות לאומית והבנה שיש בידי הארגון לסייע בהצלת חיים של אזרחי ישראל בשעת משבר זו אשר פקדה את מדינת ישראל.

2. בראשית הדברים יש לציין כי מרבית הנתונים המוצגים בדו"ח רלוונטיים לתאריך 3.8.2020 ואין בהם כדי לשקף את הנתונים העדכניים אשר מציגים תמונה שונה לחלוטין מזאת שהובאה לציבור, אודות תרומת השב"כ לסיוע במאבק בקורונה, כפי שעולה מהנתונים העדכניים.

בנוסף, חוות הדעת העדכנית שהוגשה על ידי משרד הבריאות ב-25/10/20 לוועדת השרים, מלמדת על תמונת מצב שונה בתכלית, הן בהיבט הנתונים, והן בהיבט היעילות.

חוו"ד משרד הבריאות קובעת באופן חד-משמעי כי פעילות השב"כ הביאה לאיתור של עשרות אלפי חולי קורונה ובכך תרמה תרומה מכרעת לקטיעת שרשראות הדבקה ולהצלת חיי אדם רבים.

3. בשונה מהנתונים הלא מעודכנים המוצגים בדו"ח, חוות דעת העדכנית של משרד הבריאות קובעת כי 59,326 חולים אותרו ע"י השב"כ, ומהווים 35.8% מכלל החולים, בניכוי בני אותו משק בית. בהתייחס ליעילות מנגנון הסיוע קובע משרד הבריאות בחוו"ד שלו כי כתוצאה ממנגנון האיתור של שב"כ "נמנעו 40,546 חולים חדשים, 860 מקרי תחלואה קשים ו-304 מקרי תמותה".

4. בשונה מהנקבע בדו"ח המבקר, קובע משרד הבריאות בחוו"ד העדכנית הנ"ל כי "בהשוואה בין שתי שיטות החקירה, ברור כי מנגנון הסיוע של שב"כ לא נופל מהחקירות האפידמיולוגיות". עוד כתב כי "איתור המגעים ע"י שירות הביטחון הכללי הוא מנגנון יעיל ומהיר לאיתור מגעים של חולים, בין היתר בעשרות אלפים של מקרים של חולים מאומתים, שלא היו מאותרים ככל, או בזמן ללא סיוע זה".

5. על פי הדו"ח העדכני של משרד הבריאות, "אי בידוד חולים אלו מבעוד מועד, טרם אבחונם, היה גורם לעשרות אם לא מאות אלפי נדבקים וחולים נוספים, מעלה את מקדם ההדבקה וגורם לתחלואה קשה ותמותה נוספת".
 
6. פעילות השירות מבוצעת כל העת תחת פיקוח, מגבלות וריסונים ברורים אשר סוכמו ע"י היועמ"ש לממשלה, ועדת חוץ וביטחון של הכנסת וועדת השרים.

7. הפעולות הטכנולוגיות של שב"כ מבוצעות באופן ממוכן, תוך הקפדה יתרה על אי חשיפה של מידע אישי ועל מחיקת הנתונים מהמערכות כפי שנקבע חוק. ארבעת המקרים הבודדים שהוזכרו בדו"ח תחת סעיף "תקלות בפעילות" מתוך מאות אלפי בדיקות חולים שבוצעו ע"י השב"כ, אירעו במהלך תקופת ההפעלה הראשונה ונבעו מכשלים טכניים (גיבויים אוטומטיים שנמחקו מיד) או לטובת מו"פ להגברת האפקטיביות. בפועל לא הובילו לפגיעה בפרטיות. חריגות בודדות אלו, כחלק ממדיניות התחקור והשקיפות הנהוגה בשירות, דווחו ביוזמת השירות ובזמן אמת ליועמ"ש לממשלה.  

8.לציין כי במהלך תקופת הפעילות, שב"כ ביצע שיפורים ודיוקים משמעותיים אשר הביאו לצמצום מספרי המגעים הפוטנציאלים של כל חולה - שיפורים אלה הורידו משמעותית את מספר הנדרשים בבידוד.
לצד כל אלה, המליץ שב"כ על צמצום ימי הבידוד ועל מהלכים לשיפור אפקטיביות התהליך הכולל לקטיעת השרשרת.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות