שנת הלימודים האקדמית נדחתה, נכון לעכשיו לתחילת חודש דצמבר, וייתכנו דחיות נוספות. לרבים מהסטודנטים שהיו אמורים להתגורר במעונות החל מחודש אוקטובר, אין סיבה כעת להתגורר שם. אלא שבמכללה האקדמית תל-אביב–יפו הסטודנטים נדרשים לשלם מחיר מלא על המגורים במעונות, לרבות סטודנטים שגויסו לשירות מילואים. חלק מהסטודנטים התרעמו ופנו למכללה, אך נענו בשלילה. בחברה שמפעילה את המעונות עמדו על הדרישה לתשלום מלא, והסכימו רק לדחות את מועד.

סטודנטית שאמורה הייתה לעבור לגור במעונות וביקשה להישאר בעילום שם הביעה בשיחה עם N12 זעם על ההחלטה. היא ציינה כי המצב הביטחוני הוביל לפגיעה כלכלית נוספת, וכי גם בימים רגילים המגורים מהווים נטל כלכלי כבד עבור אוכלוסיית הסטודנטים. היא ציינה גם שהיו מוסדות אקדמיים אחרים שפטרו סטודנטים מתשלום עבור המעונות בשל דחיית שנת הלימודים, ובעיקר סטודנטים שגויסו לשירות מילואים. 

מהמכללה האקדמית תל אביב יפו נמסר: "מי שמפעיל את מעונות המכללה באופן מלא זו חברת סולל בונה. חברת סולל בונה הודיעה לכל משרתי המילואים של המכללה ששוכרים דירה במעונות שיש באפשרותם לבצע דחייה מלאה של תשלום חודש נובמבר או פריסת התשלום לשלושה תשלומים. נדגיש כי המכללה פועלת מתחילת המלחמה למען כ-1,000 אנשי מילואים מקרב הסטודנטים והסגל שלה, ומעמידה לרשותם קרנות סיוע נדיבות". 

מקבוצת שיכון ובינוי, שמפעילה את המעונות, נמסר: "רשימת הזכאים לדיור במעונות המכללה נקבעת על ידי המכללה ומועברת אל סולל בונה להמשך רישום וקליטה של הסטודנטים המתגוררים במעונות. לנוכח המצב סולל בונה גיבשה בשיתוף עם המכללה מספר פתרונות לדיירי המעונות בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

"מענה לאוכלוסיית הדיירים המגויסים בצו 8 – רשימת דיירים מגויסים מועברת מהמכללה לחברה ואנחנו פועלים לדחיית ופריסה את שכר הדירה למספר תשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה.

"אכלוס מפונים על ידי הדייר באופן עצמי - אנחנו מאפשרים לדייר להתקשר באופן עצמי עם שוכר משנה ולפנות את דירתו. הדייר יוכל לאכלס בדירתו מפונים או אוכלוסיות הזקוקות לדיור חלופי, על רקע מלחמת חרבות ברזל.

"הקמת ועדה וקרן לטיפול בפניות פרטניות - הוקמה קרן כספית משותפת למכללה ושיכון ובינוי סולל בונה. ועדה משותפת תדון בפניות פרטניות של דיירי המעונות אשר נקלעו למצוקה עקב מלחמת חרבות ברזל ותחליט על סוג והיקף הסיוע.

"אנו פועלים כל העת בשיתוף ובתיאום עם הנהלת המכללה ועם אגודת הסטודנטים כדי למצוא פתרונות מיטביים לנוכח המצב".