בשנת הלימודים הקרובה יוכלו כל בתי הספר העל-יסודיים לקצר את שבוע הלימודים שלהם ולעבור לחמישה ימי לימוד בשבוע – כך הודיעו הערב (שני) במשרד החינוך. ההחלטה התקבלה בדיונים שקיימה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון עם הסתדרות המורים, ארגון המורים ומשרד האוצר. כיום, כשליש מבתי הספר העל יסודיים במערכת החינוך לומדים במתכונת זו.

המהלך יאפשר לחטיבות הביניים והחטיבות העליונות שלומדות כיום במתכונת של שישה ימי לימוד בשבוע, לקצר את שבוע הלימודים. עוד הוסכם במסגרת דיונים שקיימו שרת החינוך והממונה על השכר באוצר, כי עובדי ההוראה בבתי הספר שיבחרו להצטרף למהלך השנה יוכלו לבצע מחצית משעות השהייה שלהם גם מהבית. מדובר ב-5 שעות שהייה או שעות תומכי הוראה, שיאפשרו להם לבדוק מבחנים ולהכין מערכי שיעור.

שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון הבהירו כי החלטה זו תקפה גם לעובדי הוראה בבתי הספר שקיצרו את שבוע הלימודים בזמן האחרון. עוד הדגישו במשרד החינוך כי ההתפתחות המקצועית והאקדמית של המורים תישמר ותמשיך כפי שהיה נהוג עד היום. עוד הובהר כי קיצור שבוע הלימודים לא יגרור שינוי בהיקף שעות הלימודים, וכי השעות של ימי שישי יתווספו לשעות של ימי השבוע.

"קיצור שבוע הלימודים מהווה חלק ממהלך אסטרטגי פדגוגי רחב ועמוק שמובילה שרת החינוך שאשא ביטון במערכת החינוך, והוא מהווה חלק בלתי נפרד משינוי מבנה בחינות הבגרות ושינוי אופני הלימוד בכל שלבי הגיל", הוסיפו במשרד החינוך. "בעקבות ההחלטה, ישראל מצטרפת למדינות רבות בעולם שהנהיגו סוף שבוע ארוך". במשרד ציינו כי הם שואפים לצרף למעבר את כלל בתי הספר העל-יסודיים עד שנת הלימודים הבאה.