חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון (תקווה חדשה) צפויה לכהן עם הקמת הממשלה בתפקיד שרת החינוך החדשה. כשבוע לאחר כנס לשכת עורכי הדין שבו אמרה כי היא מתכוונת להתאים בין חופשות ההורים לחופשות הילדים ושהכול יתואם גם עם המורים, כעת נחשפות התוכניות החדשות של השרה המיועדת.

  1. צמצום בגרויות: כמו בשנת הקורונה, שרת החינוך המיועדת מתכוונת לצמצם את הבגרויות ל-5 בגרויות סך הכל. כמו הרבה מנהלים במערכת החינוך, גישתה היא "פחות זה יותר" – פחות מקצועות, פחות בגרויות, פחות שינון - יותר העמקה, יותר הבנה, ולמידה משמעותית עם יותר מיומנויות מהמאה ה-21.
  2. חינוך הגיל הרך – לא תחת משרד העבודה והרווחה: שאשא-ביטון מעוניינת בהעברה מיידית של חינוך הגיל הרך ממשרד העבודה והרווחה אל משרד החינוך, כי הרי מדובר בחינוך של פעוטות, לא בעבודה ולא ברווחה. מדובר בהחלטה משמעותית שהיא חלק מההסכמים הקואליציוניים, שתוביל ליותר סייעות, יותר פיקוח, יותר מבנים ויותר הכשרה תעסוקתית.
  3. צמצום מספר ימי הלימוד בשבוע: כוונת חברת תקווה חדשה לצמצם את מספר ימי הלימוד לחמישה ימים בלבד, כך שהיום השישי יהיה יום חברתי-קהילתי. ביום זה צפויות להיות שעות העשרה אבל שעות הלימוד יתקבצו לחמישה ימים בלבד. עם השעות שמתפנות ביום שישי, אפשר יהיה לפצל כיתות ולתגבר מקצועות.

בין השאר שאשא-ביטון מתכוונת לתת למנהלים אוטונומיה, ובכלל, היא חושבת שצריך לרתום לרפורמות החדשות גם את המורים שעברו שנה לא כל כך קלה בשל הקורונה וגם את המנהלים, ומשם לצאת לדרך.