החלטת השופטים במשפט נתניהו הבוקר (שלישי) היא מכה משמעותית לפרקליטות בתיק 4000, בעיקר בנוגע לעבירת השוחד. השופטים אמנם לא סותמים לחלוטין את הגולל ביחס לאפשרות של הפרקליטות לנסות להוכיח ש"פגישת ההנחיה" התקיימה עוד קודם לטווח הזמנים הנקוב בכתב האישום, אבל זה הולך להיות הרבה יותר קשה.

הפרקליטות הגישה את הבקשה לאחר שסנגורו של נתניהו הראה, בוודאות גבוהה, שהפגישה לא הייתה יכולה להתקיים בטווח הזמנים המצומצם הנקוב בכתב האישום, קרי השבוע שבין מינויו של פילבר למנכ"ל משרד התקשורת לבין פגישותיו עם אנשי בזק שבהן החל לכאורה ליישם את ההנחיה. לכן, בפרקליטות ביקשו להרחיב את טווח הזמנים.

משפט נתניהו: שלמה פילבר בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)
בית המשפט מצמצם את האפשרויות של הפרקליטות, שלמה פילבר בבית המשפט | צילום: ראובן קסטרו

השופטים דחו את הבקשה לתיקון כתב האישום, אך ציינו שיש אפשרות לקבוע בהמשך שהפגישה התקיימה במועד אחר שאינו נקוב בכתב האישום (בהתאם לסעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר להרשיע נאשם בעובדות שהוכחו, אף אם הן לא נטענו בכתב האישום). עם זאת, שתי בעיות טמונות באפשרות הזאת:

  1. כבר נקבע בפסיקה בעבר שתיקון כתב האישום הוא "דרך המלך", ואילו סעיף 184 הוא החריג. אם תרצו - הדלת הראשית והחלון. בית המשפט נעל את הדלת הראשית, ולכן בכל מקרה יהיה לפרקליטות קשה יותר.
  2. גם החלון "הוצר". אחד התנאים המוזכרים בסעיף 184 הוא שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן. בנימוקי השופטים בהחלטה היום הם כותבים באופן מפורש שיכולת הנאשם להתגונן תיפגע אילו כתב האישום יתוקן. זו אמנם לא קביעה מפורשת שההגנה תיפגע גם במקרה שייעשה שימוש בהמשך בסעיף 184, אבל יש חשיבות רבה לנימוקים בהקשר הזה, ואולי אפילו רמז להחלטה בהמשך בנוגע לסעיף 184.

פגישת ההנחיה היא אחד האירועים החשובים ביותר בתיק 4000, במיוחד לצורך הוכחת עבירת השוחד. בהחלטתם, השופטים מזכירים זאת: "במהלך הדיון, הציגה ההגנה לפילבר ראיות על פיהן ביקשה לפתח קווי-הגנה בדבר הפרכת קיומה של פגישת ההנחיה, המבססת לכאורה את העבירות המיוחסות לנאשמים, ובעיקרן עבירת השוחד". לכן, ההחלטה היום פוגעת בפרקליטות במיוחד בכל הנוגע לעבירת השוחד בתיק 4000, וכתוצאה מכך, במידה פחותה, גם בביסוס עבירת הפרת אמונים.

להחלטה המלאה של בית המשפט