ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "בשנה שחלפה לא נרשמה ירידה במספר הנוסעים באוטובוסים, ההיפך הגמור. על פי נתוני מכירות הכרטיסים חל גידול של 12% במספר הנוסעים והמגמה מצביעה על המשך הגידול גם בשנים הקרובות. באשר לעבירות תנועה של נהגי אוטובוסים, יצויין כי המשטרה אחראית על אכיפת חוקי התנועה בכבישים ובכללם גם על סימוס בעת נהיגה ויש להפנות אליהם את כל התלונות בנושא".