מכנסת ישראל נמסר בתגובה: "מאז כניסת החוק לתוקף פועלת הכנסת ליצירת מערכת ממוחשבת שתאפשר רישום נגיש. טרם פיתוח מערכת ממוחשבת, הוחלט להציג את הפרטים שהחוק מחייב באמצעות קישור שמופיע בדף הראשון של כל פרוטוקול".