מרשות הטבע והגנים נמסר בתגובה: "מחירי הכניסה נקבעים על פי תקנות המוסדרות בחוק והם שווים לכל נפש. רשות הטבע והגנים מתוקצבת רק בחלקה מתקציב האוצר, כשהשאר מתוקצב מהכנסות".