תגובת ח"כ אבי ורצמן, הבית היהודי: "עלי נגב הוא גוף א-פוליטי שזוכה לתמיכה מקיר לקיר".

תגובת ח"כ מיכל בירן, המחנה הציוני: "כל קבוצת מחנכים העומדת בקריטריונים המוגדרים בתקנה משנת 2009 יכולה להיתמך ממסגרתה".

תגובת מפלגת ש"ס: "כל עמותה העוסקת בנושא זה רשאית להגיש בקשה לקבלת תמיכה בהתאם לקריטריונים שפורסמו".

תגובת ח"כ בצלאל סמוטריץ', הבית היהודי: "לא מתנצל על דאגתי להתיישבות ביהודה ושומרון שקופחה וסובלת במשך שנים מהקפאות מדיניות ותקציביות".