CES
החדשות
החדשות

המבצע שחולל מהומת אלוהים

מבצע של טאבלט בעשרה שקלים גרם היום למהומת אלוהים בחנות חשמל בבאר שבע. מאות אנשים רמסו זה את זה במטרה להיות המאושרים שיזכו לרכוש את המכשיר. זה נגמר בפצועים, פינוי משטרתי ומתבצרים ובביטול המבצע