תמיר סטיינמן

תמיר סטיינמן

כתב בדרום

302 5 4 3 2 1