ushops
החדשות
החדשות

צפו: דוח מבקר המדינה נחשף

בנושאים כאלו עוסק דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום. השופט בדימוס שפירא מציין שיותר משני שליש מהקלות המס ניתן לֶארבע חברות בלבד. הטבות שאף אחד לא בודק מה יעילותן. המבקר יוצא גם נגד השיטה הקלה של פקידי האוצר לגיוס כספים, להטיל עוד ועוד מיסים על הציבור

יושופס