תגובת משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון: "הנושא נמצא בטיפול משרד הביטחון ומשרד האוצר".

תגובת משרד התחבורה: "משרד התחבורה העביר פניות רבות למל"ל לקדם את הנושא, שכן הוא זה שצריך לאגם מקורות ולהביאם לאישור הקבינט".