אוכל
אוכל טוב

קיצ'רי

הגרסה העיראקית למג'דרה

| גיל חובב מגיש:המנה של המדינה | פורסם  18:20