ביפ

    חיות רעות

    חיות רעות היא סדרת מתיחות טלפוניות שמומחשות באנימציה מופרעת ביותר. בכל פרק מקבל קורבן תמים טלפון תמים מחיה תמימה, לכאורה. השאלות הזויות לחלוטין והתשובות אפילו עוד יותר. מבית היוצר של אייל B (נרקו, הדרדסטלנים)

    במאי: איל B ונמרד בן משה