משרד הכלכלה
סלבס
טל ואחווה מוכיחים שהם ביחד, ירדן הראל עלתה על הלבשה תחתונה