נשים

איך עושים את זה הגברים באירופה? מה נחשב לנורמלי בחדר המיטות של האמריקאים, ומה עושים הגברים ביפן שהגברים הישראלים בחיים לא יעזו?